Orthomoleculaire perspectieven voor de prikkelbare darm

29 Nov, 2022

Door Marloes van Heijningen-Waanders

Het prikkelbaredarmsyndroom (PDS) is een zeer complexe en heterogene aandoening. Het niet goed kunnen verteren van koolhydraten uit de voeding zoals fermenteerbare oligosachariden, disachariden, monosachariden en polyolen (FODMAPs) is veelal de boosdoener. Bij dit verstoorde fermentatieproces leiden gasproductie en het aantrekken van water als gevolg van het osmotische effect van de FODMAPs vaak tot prikkeling van de darmwand.

De veel voorkomende gastro-intestinale aandoening PDS kent een prevalentie van rond de 11% wereldwijd.1 Specifieke klachten als buikpijn, een afwijkend ontlastingspatroon, een opgeblazen gevoel en winderigheid gaan vaak gepaard met depressie, chronische vermoeidheid en een verlaagde kwaliteit van leven. Het laag-FODMAP-dieet, dus het vermijden van fermenteerbare vezels, geeft vaak verlichting en vermindering van klachten. Toch lijkt zo’n dieet geen goede oplossing voor de langere termijn.
Fermenteerbare vezels fungeren immers als voedingsbron voor de darmbacteriën die ze omzetten in korteketenvetzuren zoals butyraat, azijnzuur en propionzuur. Deze hebben tal van gunstige eigenschappen voor de functionaliteit van de darm en de rest van het lichaam. Op den duur kan een laag-FODMAP dieet leiden tot een verstoring in het darmmicrobioom, oftewel een dysbiose. Uit steeds meer onderzoeken blijkt dat factoren die leiden tot een darmdysbiose een fundamentele rol spelen in de etiologie en pathogenese van PDS. Een verhoogde darmpermeabiliteit, inflammatie en verstoring van de microbioom-darm-hersen-as kunnen het gevolg zijn.2

Lees het gehele artikel vanaf pagina 10 in OrthoFyto 6/22.

Wilt u het gehele artikel als PDF bestand ontvangen? Bestel het dan hier voor € 3,50.

Bronvermelding:
1. Wang L, Alammar N, Singh R, Nanavati J, Song Y, Chaudhary R, et al. Gut Microbial Dysbiosis in the Irritable Bowel Syndrome: A Systematic Review and Meta-Analysis of Case-Control Studies. J Acad Nutr Diet. 2020 Apr;120(4):565–586.
2. Aziz MNM, Kumar J, Muhammad Nawawi KN, Raja Ali RA, Mokhtar NM. Irritable Bowel Syndrome, Depression, and Neurodegeneration: A Bidirectional Communication from Gut to Brain. Nutrients. 2021 Aug 31;13(9):3061.
3. Edogawa S, Edwinson AL, Peters SA, Chikkamenahalli LL, Sundt W, Graves S, et al. Serine proteases as luminal mediators of intestinal barrier dysfunction and symptom severity in IBS. Gut. 2020 Jan;69(1):62–73.
4. Krammer L, Sowa AS, Lorentz A. Mast Cells in Irritable Bowel Syndrome: A Systematic Review. J Gastrointestin Liver Dis. 2019 Dec 9;28(4):463–72.
5. Aguilera-Lizarraga J, Florens MV, Viola MF, Jain P, Decraecker L, Appeltans I, et al. Local immune response to food antigens drives meal-induced abdominal pain. Nature. 2021 Feb;590(7844):151–6.
6. De Palma G, Shimbori C, Reed DE, Yu Y, Rabbia V, Lu J, et al. Histamine production by the gut microbiota induces visceral hyperalgesia through histamine 4 receptor signaling in mice. Sci Transl Med. 2022 Jul 27;14(655):eabj1895.
7. Nova E, Gómez-Martinez S, González-Soltero R. The Influence of Dietary Factors on the Gut Microbiota. Microorganisms. 2022 Jul 7;10(7):1368.
8. Vervier K, Moss S, Kumar N, Adoum A, Barne M, Browne H, et al. Two microbiota subtypes identified in irritable bowel syndrome with distinct responses to the low FODMAP diet. Gut. 2022 Sep;71(9):1821–30.
9. Gunn D, Abbas Z, Harris HC, Major G, Hoad C, Gowland P, et al. Psyllium reduces inulin-induced colonic gas production in IBS: MRI and in vitro fermentation studies. Gut. 2022 May;71(5):919–27.
10. Simon E, C─âlinoiu LF, Mitrea L, Vodnar DC. Probiotics, Prebiotics, and Synbiotics: Implications and Beneficial Effects against Irritable Bowel Syndrome. Nutrients. 2021 Jun 20;13(6):2112.
11. Huaman JW, Mego M, Manichanh C, Cañellas N, Cañueto D, Segurola H, et al. Effects of Prebiotics vs a Diet Low in FODMAPs in Patients With Functional Gut Disorders. Gastroenterology. 2018 Oct;155(4):1004–7.
12. Spagnuolo R, Cosco C, Mancina RM, Ruggiero G, Garieri P, Cosco V, et al. Beta-glucan, inositol and digestive enzymes improve quality of life of patients with inflammatory bowel disease and irritable bowel syndrome. Eur Rev Med Pharmacol Sci. 2017 Jun;21(2 Suppl):102–7.
13. de Punder K, Pruimboom L. Stress induces endotoxemia and low-grade inflammation by increasing barrier permeability. Front Immunol. 2015;6(17):1697.