Ouderen, luchtwegproblemen en kruiden

4 februari 2019

Door: Cindy de Waard

Een permanente ontsteking van de bovenste luchtwegen, ofwel chronische bronchitis, komt met name voor bij 50-plussers; het aantal patiënten neemt toe met de leeftijd. De aandoening kenmerkt zich door een langdurige ontsteking van de vertakkingen van de luchtpijp, waardoor er slijmvorming en benauwdheid ontstaat, wat weer hoesten uitlokt. Naast voedings- en leefstijladviezen kan de behandelaar lokale en systemische ondersteuning bieden met fytotherapeutica.

Bij chronische bronchitis ontstaat een overactiviteit van slijm producerende cellen (gobletcellen) in de luchtwegen. De overdaad aan slijm hecht zich aan de wand van de luchtpijp en kan zo de ademhaling bemoeilijken. Chronische prikkeling van de luchtwegen zorgt er op termijn voor dat trilhaarcellen, die het slijm moeten afvoeren, vervangen worden door gobletcellen. Hierdoor vermindert de capaciteit om het slijm in de luchtwegen kwijt te raken en ontstaat er een verergering van de klachten. Binnen de complementaire praktijk heeft u verschillende fytotherapeutische mogelijkheden om ouderen met chronische bronchitis te ondersteunen. Langdurig gebruik van kruiden kan het verloop van de ziekte gunstig beïnvloeden. Het chronische karakter van de ontsteking brengt met zich mee dat zowel systemische als lokale ondersteuning gepast is.

Wetenschappelijke onderbouwing voor het gebruik van fytotherapeutica bij luchtwegaandoeningen is er nog maar in bescheiden mate; ze beperkt zich over het algemeen tot de studie naar antimicrobiële middelen. Veel kennis is dan ook gestoeld op traditioneel gebruik. Dat biedt niettemin voldoende houvast in de praktijk, omdat een aantal planten al gedurende lange tijd, door een groot aantal mensen in verschillende werelddelen gebruikt wordt.1 In dit artikel zullen traditie en wetenschap door elkaar lopen en waar mogelijk met elkaar vervlochten worden.

Lees het gehele artikel vanaf pagina 18 in OrthoFyto 1/19.

Wilt u het hele artikel als PDF ontvangen? Bestel het dan hier voor € 3,50

Bronvermelding

 1. Bone K, Mills S. Principles and practice of phytotherapy: modern herbal medicine. Churchill Livingstone; 2013. 1051 p.
 2. Jafarikukhdan S, Hosseini A, Armand A. The Application of Medicinal Plants in Traditional and Modern Medicine: A Review of Thymus vulgaris. Int J Clin Med . 2015;6:635–42. 
 3. Al-Bayati FA. Synergistic antibacterial activity between Thymus vulgaris and Pimpinella anisum essential oils and methanol extracts. J Ethnopharmacol . 2008 ;116:403–6. 
 4. Garvelmann F. Pflanzenheilkunde in der Humoralpathologie: ein tabellarisches Handbuch der phytotherapeutischen Konstitutionsmittel. Pflaum; 2000. 259 p.
 5. Ciuman RR. Phytotherapeutic and naturopathic adjuvant therapies in otorhinolaryngology. Eur Arch Oto-Rhino-Laryngology . 2012 Feb 16 ;269(2):389–97. 
 6. Mayaud L, Carricajo A, Zhiri A, Aubert G. Comparison of bacteriostatic and bactericidal activity of 13 essential oils against strains with varying sensitivity to antibiotics. Lett Appl Microbiol . 2008 Sep 1;47(3):167–73.
 7. Ács K, Balázs VL, Kocsis B, Bencsik T, Böszörményi A, Horváth G. Antibacterial activity evaluation of selected essential oils in liquid and vapor phase on respiratory tract pathogens. BMC Complement Altern Med . 2018 Dec 27 ;18(1):227.
 8. Inouye S, Takizawa T, Yamaguchi H. Antibacterial activity of essential oils and their major constituents against respiratory tract pathogens by gaseous contact. J Antimicrob Chemother . 2001 May 1 ;47(5):565–73.
 9. Patel K. Pelargonium sidoides . 2018.
 10. Johnson IT, Gee JM, Price K, Curl C, Fenwick GR. Influence of Saponins on Gut Permeability and Active Nutrient Transport in Vitro. J Nutr . 1986 Nov 1 ;116(11):2270–7.
 11. Berthoud HR, Neuhuber WL. Functional and chemical anatomy of the afferent vagal system. Auton Neurosci . 2000 Dec 20 ;85(1–3):1–17. 
 12. Winston D, Maimes S. Adaptogens: herbs for strength, stamina, and stress relief. Healing Arts Press; 2007. 324 p.
 13. Patel K. Licorice. 2018.