Pijnbehandeling volgens integrative medicine

30 Sep, 2021

Door: Karlien Bongers

Naar schatting hebben tussen de twee en drie miljoen Nederlanders dagelijks pijn. Chronische pijn veroorzaakt naast een hoge zorgconsumptie ook een groot verlies aan arbeidscapaciteit en welbevinden. Pijnstillers hebben bijwerkingen en het risico op verslaving. Een stappenplan van de Amerikaanse Integrative Medicine-organisaties is een inspiratiebron voor zowel regulier werkende als complementair werkende zorgverleners en hun zorgvragers.1

Volgens de definitie van de International Association for the Study of Pain (IASP) is pijn ‘een onplezierige, sensorische en emotionele ervaring die gepaard gaat met feitelijke of mogelijke weefselbeschadiging of die beschreven wordt in termen van een dergelijke beschadiging’. Met andere woorden: pijn is niet alleen het gevolg van weefselbeschadiging. Volgens de IASP is er sprake van chronische pijn als de pijn langer dan drie maanden duurt. Volgens de zorgstandaard chronische pijn is het ‘pijn die langer aanwezig blijft dan bij een normaal beloop van herstel te verwachten is’ waarbij geen termijn wordt genoemd. Hoewel vele honderdduizenden Nederlanders dagelijks pijn hebben, weten we niet precies hoeveel het werkelijke aantal is. Dit komt mede omdat pijn niet een ziekte is, maar een symptoom dat voorkomt bij acuut letsel zoals een spierscheur of na een operatie en bij een scala van (chronische) aandoeningen zoals hartproblematiek, diabetes; plus de onbegrepen pijnsyndromen.

Bij een grote epidemiologische studie in 2006 bleek één op de vijf volwassen Europeanen te lijden aan chronische pijn waarvan 88% al langer dan twee jaar. De pijn is volgens 34 procent zeer ernstig met een pijnscore op een 10-puntenschaal van 8 of hoger. In Nederland heeft 25 tot 80% van de ouderen chronische pijn, onder andere door leeftijd gerelateerde aandoeningen zoals artritis, COPD, osteoporose en cardiovasculaire ziekten. Naar schatting heeft 75% van de verpleeghuisbewoners (chronische) pijn en tenminste de helft van de mensen met dementie.2 Ouderen ervaren pijn vaak als inherent aan het ouder worden waarover je niet hoort te klagen. Bij mensen met dementie uit pijn zich vaak in prikkelbaarheid, agitatie en agressie.3

Lees het gehele artikel vanaf pagina 12 in OrthoFyto 5/21.

Wilt u het gehele artikel als PDF bestand ontvangen? Bestel het dan hier voor € 3,50.

Bronvermelding:
1. National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. Pain Management and the Opioid Epidemic: Balancing Societal and Individual Benefits and Risks of Prescription Opioid Use. 2017. Washington, DC: The National Academies Press. ISBN 978-0-309-45954-9
2. Zorgstandaard Chronische Pijn versie 28-03-2017.
3. Ahn H, Horgas A. The relationship between pain and disruptive behaviors in nursing home residents with dementia. BMC Geriatr. 2013;13:14.
4. Eisenberger NI. The neural bases of social pain: evidence for shared representations with physical pain. Psychosom Med. 2012;74(2):126-135.
5. Capel P. Het emotionele DNA, gevoelens bestaan niet, zij ontstaan. 2017. K.pl. Education. ISBN 9789090309637
6. Cacioppo JT, Patrick W. Loneliness. Human nature and the need for social connection. 2008. W.W. Nortron & company. ISBN 9780393335286
7. Zhou X, Vohs KD, Baumeister RF. The Symbolic Power of Money: Reminders of Money Alter Social Distress and Physical Pain. Psychological Science. 2009;20(6):700-706.
8. Alda M, Puebla-Guedea M, Rodero B, et al. Zen meditation, Length of Telomeres, and the Role of Experiential Avoidance and Compassion. Mindfulness (N Y). 2016;7:651-659.
9. Ooi BK, Chan KG, Goh BH, Yap WH. The Role of Natural Products in Targeting Cardiovascular Diseases via Nrf2 Pathway: Novel Molecular Mechanisms and Therapeutic Approaches. Front Pharmacol. 2018;9:1308.
10. Lyubomirsky S. De maakbaarheid van geluk, een wetenschappelijke benadering voor een gelukkig leven. 2007. Archipel, Amsterdam. ISBN 9789063055479