Psoriasis complementair behandeld

12 augustus 2020

Door: Maaike Soetermans

Psoriasis wordt beschouwd als een door T-cellen veroorzaakte inflammatoire huidziekte die wordt gekenmerkt door hyperproliferatie en slechte differentiatie van keratinocyten. Meestal zijn de epidermis en dermis aangedaan en vertonen ze symptomen. Het is een hardnekkige, vaak lastig te behandelen aandoening, maar met aangepaste voeding en supplementen is veel te bereiken.

De auto-immuunaandoening komt tot uiting in verschillende vormen. In de praktijk worden psoriasis vulgaris, psoriasis guttata en artritis psoriatica het meest gezien. De gevoeligheid voor psoriasis komt vaak door genetische aanleg en de ziekte wordt beïnvloed door omgevingsfactoren zoals infecties en (psychologische) stress.
De oorzaak van een versnelde huiddeling ligt in een overmatige werking van het immuunsysteem. Psoriasis wordt geclassificeerd als auto-immuunaandoening. Er wordt een verband gezien tussen inflammatoire darmziektebeelden en psoriasis. Er is dan ook sprake van een ziektebeeld van het Common Mucosal Immune System (CMIS). Ervaring leert dat de huidaandoening altijd gepaard gaat met een verstoring in het darmmicrobioom. Bij de anamnese van de patiënten worden regelmatig tal van verstorende factoren gevonden; toxische belasting vanuit alcohol- en tabaksgebruik, verkeerde voeding en slechte voedselcombinaties en veelvuldig antibioticagebruik zonder microbiotische ondersteuning.1

Fecesanalyse om het darmmicrobioom van de patiënt in kaart te brengen blijkt heel nuttig en wordt daarom sterk aanbevolen. Met de analyse wordt de status bepaald van de mucosale integriteit, de samenstelling van de flora, en hoe ernstig de verstoring is. De literatuur vertoont tegenstrijdigheden, die tevens in de praktijk worden opgemerkt. Er wordt geschreven dat patiënten met psoriasis tot het enterotype 2 behoren, waarbij men voornamelijk de bacterie prevotella bij zich draagt. Na een darmmicrobioom-analyse bij verschillende patiënten, komt dit wisselend overeen in de praktijk; er zijn ook psoriasispatiënten met lage aantallen prevotella.

Patiënten met een verhoogde prevotella-belasting hebben veelal een gevoeligheid voor granen en maken een grotere kans op het ontwikkelen van coeliakie.2 Codoñer et al. constateren eveneens verhoogde waarden van ruminococcus en Akkermansia muciniphila. Maar een studie van Scher toont het tegenovergestelde aan.3 In mijn praktijkervaring gaat het bij psoriasis doorgaans om lage aantallen Akkermansia muciniphila met een verhoogde waarde van Faecalibacterium Prausnitzii.

www.maaikesoetermans.com
www.natuurdietisten.nl

Lees het gehele artikel vanaf pagina 18 in OrthoFyto 4/20.

Wilt u het gehele artikel als PDF bestand ontvangen? Bestel het dan hier voor € 3,50

Bronvermelding:

 1. Tavarela Veloso F. Skin complications associated with inflammatory bowel disease. Review article, Aliment Pharmacol Ther. 2004;20 suppl 4, 50-3.
 2. Francisco M. Codoñer, Ana Ramírez-Bosca et al. Gut microbial composition in patients with psoriasis. Sci Rep. 2018; 8: 3812.
 3. Scher, J.U. Decreased Bacterial Diversity Characterizes the Altered Gut Microbiota in Patients With Psoriatic Arthritis, Resembling Dysbiosis in Inflammatory Bowel Disease Arthritis Rheumatol . 2015 Jan;67(1):128-39.
 4. Wolters M. Diet and psoriasis: Experimental data and clinical evidence. Br J Dermatol, 2005:153 (4), 706-14.
 5. Kamran G, Thomas P, Breit S, et al. Interleukin-4 therapy of psoriasis induces Th2 responses and improves human autoimmune disease. Nature Med, 2002;9, 40-6.
 6. Genolet, R. Wahli W. PPARs as drug targets to modulate inflammatory responses? Current Drug Targets – Inflammation & Allergy. 2004, Volume 3, Issue 4.
 7. Krueger JG. The immunological basis for the treatment of psoriasis with new biological agents. J Am Acad Dermatol, 2002;46 (1), 23-6.
 8. Kostadinova R, Wahli W, Michalik L. PPARs in diseases: control mechanisms of inflammation. Curr Med Chem. | 2005;12(25):2995-3009.
 9. J.M. Keppel Hesselink. PEA bij psoriasis en eczeem. www.neuropathie.nu/pea-bij-psoriasis-en-eczeem. Juni 2012, revisie 2019.
 10. Schulze-Tanzil G et al. Effects of curcumin (diferuloylmethane) on nuclear factor kappaB signaling in interleukin-1betastimulated chondrocytes. Ann N Y Acad Sci. 2004;1030:578-86.
 11. Barrea L, Savanelli M.C. Vitamin D and its role in psoriasis: an overview of the dermatologist and nutritionist. Rev Endocor Metab Disord. 2017; 18(2): 195–205.
 12. Giovanni Damiani, G et al. Gut microbiota and nutrient interactions with skin in psoriasis: A comprehensive review of animal and human studies. World J Clin Cases. 2020 Mar 26; 8(6): 1002–1012.