Voeding als medicijn, ook bij MetS

11 augustus 2017

Door: Anna Myrte Korteweg

Huisarts Albert van der Velde begon zijn carrière als fysiotherapeut. Omdat hij tijdens die opleiding geen antwoord vond op grote vragen, zoals ‘hoe kun je mensen helpen om gezond te worden?’, besloot hij geneeskunde te gaan studeren. Echter: zijn vragen bleven ook tijdens deze studie onbeantwoord. Nu, dertig jaar later, heeft hij het heft in eigen hand genomen. Samen met een groep collega’s en wetenschappers spoort hij Nederlanders aan om zich te richten op preventie én genezing van binnenuit. Vooral bij MetS en diabetes.

Albert van der Velde (1952) is integraal huisarts te Haarlem en medeoprichter van de succesvolle stichting Voeding Leeft, en de daaruit voortgekomen Vereniging Arts en Voeding. Stichting Voeding Leeft werd in het leven geroepen ‘om het bewustzijn over voeding en de impact die voeding op ons leven, ons gevoel van welzijn en vitaliteit heeft, te vergroten’, aldus de website. De stichting staat niet stil. Er worden educatieve programma’s gemaakt voor scholen, er worden verschillende groepsprogramma’s georganiseerd voor mensen die lijden aan specifieke ziektes en kwalen, er wordt samengewerkt met het bedrijfsleven en er wordt uitgewisseld met medici en universiteiten. De tijd lijkt rijp voor een andere, meer op leefstijl gerichte, benadering van gezondheid. Stichting Voeding Leeft sluit aan bij deze trend.

Eigenlijk was de huisarts zijn tijd ver vooruit. Al tijdens zijn medicijnenstudie had hij ideeën die anders waren dan gebruikelijk. Daardoor was hij vaak een buitenbeentje:
‘Als ik probiotica noemde tijdens een nascholing over buikklachten, dan vonden mijn collega’s me gek. Tot het twintig jaar later ineens geaccepteerd werd…. Hetzelfde geldt voor de kwalijke effecten van suiker, voor bewerkt voedsel en voor vitamine D. Het was soms een moeilijke weg, waarop ik me ook alleen voelde, toch was mijn drive niet te stoppen.

www.voedingleeft.nl
www.artsenvoeding.nl

Lees het gehele artikel vanaf pagina 12 in OrthoFyto 4/17

Wilt u het hele artikel als PDF ontvangen? Bestel het dan hier voor € 3,50