Wie goed kan voelen, kan goed voeden

06 Oct, 2022

Door Caroline Holsbeek

De behandeling van eetbuien vraagt om een integrale aanpak. Het gaat niet alleen om het voeden van het fysieke lichaam met gezonde voeding maar juist ook om het voeden van een gezond bewustzijn. Het begint bij het observeren welke gevoelens, gedachten en overtuigingen ontstaan tijdens het proces van een eetbui. Vaak vinden cliënten dit eng omdat ze zich identificeren met die gevoelens en gedachten. Door observeren los te koppelen van identificeren kunnen ze ontdekken wat zich in de innerlijke wereld werkelijk afspeelt.

Wanneer de cliënt openstaat om zichzelf te observeren kan de innerlijke reis van start. Het begint met gedachten en gevoelens te observeren zonder ze meteen weg te duwen of te veroordelen. Dit vergt wel wat oefening want we zijn gauw geneigd om onszelf te veroordelen of er een verhaal van te maken. Het helpt al om je niet te identificeren met je gevoelens. Je bent niet een emotie-eter maar je ervaart op dit moment een emotie die je niet wilt voelen door iets te gaan eten.
Door te leren observeren van gedachten, gemoedstoestand en het fysieke lichaam tijdens het opkomen van een eetbui, kom je een laag dieper om te ervaren wat de kern van het probleem is. Je bent niet ongelukkig omdat je een eetbui hebt maar je hebt een eetbui omdat je je ongelukkig voelt.
Eén van de behandelingen die ik regelmatig toepas is het communiceren met je innerlijke delen. De casus is een goed voorbeeld van hoe je door verbeeldingskracht met verschillende ‘stemmetjes’ kunt onderhandelen en ze een helpende functie biedt.

Floor (41 jaar) heeft vanaf haar 18e jaar vaak diëten gevolgd, afgewisseld door eetbuien met als gevolg grote schommelingen in haar lichaamsgewicht. De laatste jaren heeft ze naast de eetbuien ook periodes dat ze heel rigide met eten omgaat. In haar jeugd kreeg ze vaak van haar moeder te horen dat ze te dik was en bij veel wat ze at, kreeg ze de opmerking ‘zou je dat wel doen?’ Ook haar broer bemoeide zich veel met haar. Ze omschrijft het nu als dat ze in haar jeugd een beklemmend gevoel had en snakte naar ruimte. Ze had vaak de gedachte ‘later als ik op mezelf woon dan bepaal ik zelf wel wat ik wil’.
Voor jeugdtrauma’s heeft ze o.a. EMDR-therapie gevolgd. Dat heeft haar geholpen, maar had geen effect op haar eetgedrag. Ze vertelt dat ze door al die therapieën moe is van al dat voelen en wil graag meer ontspanning in haar leven. Maar ze merkt dat ze juist bij ontspanning eetbuien krijgt. Na de eetbuien komt dan weer en periode van heel rigide met het eten omgaan en dat geeft weer spanning. Zo blijft ze in een vicieuze cirkel.

Lees het gehele artikel vanaf pagina 12 in OrthoFyto 5/22.

Wilt u het gehele artikel als PDF bestand ontvangen? Bestel het dan hier voor € 3,50.

Bronvermelding:
Andreas C , Andreas T. Kerntransformatie, NLP als weg naar je innerlijke bron. 1995 Uitgeverij Servire.
Kortink J. Uit de ban van eetbuien. 2004 Uitgeverij Servire.