Autisme en de organische-zurentest

03 Dec, 2020

Door: Jeroen de Haas

Hoge niveaus van oxalaten in de urine zijn een indicator voor een biochemische verstoring die ten grondslag ligt aan onder meer autisme.1 De organische-zurentest is de enige test die markeert voor oxalaten; deze zijn sterk gecorreleerd aan diverse chronische ziekten.1 Toch wordt dit laboratoriumonderzoek nog niet op grote schaal toegepast door medische professionals. Hier geldt ‘onbekend maakt onbemind’.

De Amerikaanse biochemicus William Shaw is de grondlegger van de organische-zurentest (OAT), een metabolische analyse van de gezondheid van een patiënt. De uitslag van de test kan zeer waardevolle informatie opleveren voor de behandeling van uiteenlopende chronische ziekten, zoals het chronische-vermoeidheidssyndroom, fibromyalgie en stoornissen uit het autismespectrum. Organische zuren omvatten een brede groep stoffen die gebruikt worden in basale stofwisselingsprocessen in het lichaam. Traditioneel worden analyses van organische zuren in ochtendurine alleen gebruikt om ernstige congenitale afwijkingen in de stofwisseling te kunnen vaststellen, zoals bijvoorbeeld fenylketonurie (PKU).

Shaw is de eerste in de wereld die erin geslaagd is om uit ochtendurine een uitgebreide metabolische analyse – liefst meer dan zeventig metabolieten – van de totale gezondheid van een patiënt in kaart te kunnen brengen. De test maakt een nauwkeurige analyse van gisten en bacteriën mogelijk. Een verhoogd niveau van oxalaten in de urine is een indicatie voor de aanwezigheid van deze pathogenen in het lichaam.
Abnormaal hoge niveaus van zulke micro-organismen kunnen gedragsstoornissen, hyperactiviteit, bewegingsstoornissen, vermoeidheid en vermindering van immuniteit veroorzaken of verergeren. Veel mensen met chronische ziekten en neurologische stoornissen hebben vaak diverse abnormale niveaus van organische zuren in hun urine.
De oorzaak van deze hoge niveaus zijn onder meer het gebruik van antibiotica, hoge innamen van geraffineerde koolhydraten, immuundeficiënties, verworven infecties, alsmede genetische factoren. De OAT bevat ook indicatoren voor vitamines en mineralen, oxidatieve stress en neurotransmitters.

www.greatplainslaboratory.com www.orthomoleculaire-therapie.nl Lees het gehele artikel vanaf pagina 30 in OrthoFyto 6/20. Wilt u het gehele artikel als PDF bestand ontvangen? Bestel het dan hier voor € 3,50 Bronvermelding:
  1. Shaw W. Biological treatments for autism and ADD. 3rd edition 2008 ISBN 0-966123816
  2. Shaw W. Autism beyond the basics, chapter 3, page 47. ISBN 0-9661238-6-7
  3. Wong B, Leeson S, Grindle, S, Magee B, Brooks E, Magee T. D-arabitol metabolism in Candida albicans: construction and analysis of mutants lacking D-arabitol dehydrogenase. J Bacteriol. 1995 Jun; 177(11): 2971–29763.
  4. Hughes H, Ashwood P. Anti-Candida albicans IgG Antibodies in Children with Autism Spectrum Disorders. Front Psychiatry. 2018; 9: 627.
  5. Takeuchi H, Konishi T, Tomoyoshi T. Detection by light microscopy of candida in thin sections of bladder stone. Case report Urology 1989 Dec;34(6):385-7
  6. Massey H, Palmer R, Horner H. Oxalate content of soybean seeds (Glycine max: Leguminosae), soyfoods, and other edible legumes. J Agric Food Chem 2001 Sep;49(9):4262-6.
  7. Azcarate-Peril M, Bruno-Bárcena J,Hassan H, Klaenhammer T. Transcriptional and Functional Analysis of Oxalyl-Coenzyme A (CoA) Decarboxylase and Formyl-CoA Transferase Genes from Lactobacillus acidophilus. Appl Environ Microbiol. 2006 Mar; 72(3): 1891–1899.
  8. Baggio B, Gambaro G, Zambon S, Marchini F, Bassi A, Bordin L, Clari G, Manzato E. Anomalous phospholipid n-6 polyunsaturated fatty acid composition in idiopathic calcium nephrolithiasis. Journal Am Nephrology. 1996 Apr;7(4):613-20.
  9. Gambaro G, Bordoni A, Hrelia S, Bordin L, Biagi P, Semplicini A, Clari G, Manzato E, Baggio B. Dietary manipulation of delta-6-desaturase modifies phospholipid arachidonic acid levels and the urinary excretion of calcium and oxalate in the rat: insight in calcium lithogenesis. J Lab Clin Med. 2000 Jan;135(1):89-95.