De back-to-the-future kPNI ‘Study of Origin’

30 januari 2017

Door: Fleur Kortekaas

Chronische laaggradige ontsteking en insulineresistentie zijn nauw aan elkaar verwant en zijn onderliggend aan de meeste, zo niet alle, chronische welvaartsziekten. In de klinische psycho-neuroimmunologie (kPNI) is de hypothese dat de huidige westerse leefstijl niet meer past bij ons genoom, omdat ons genoom dateert uit de oudheid.

Chronische ziekte ontstaat door een mismatch tussen de hoog geraffineerde koolhydraatrijke voeding en bewegingsarmoede van tegenwoordig, ten opzichte van de leefstijl en voeding die onze jager-voorvaders aanhielden. Kenniscentra voor deze kPNI zijn de Natura Foundation en de Universiteit van Groningen. Zij voerden het ‘Study of Origin’ onderzoek met als doel deze hypothese te toetsen.

Er werd verondersteld dat een korte interventie, gebaseerd op de leefstijl van onze voorvaderen, antropometrische en klinisch-chemische indicatoren die verbonden zijn met welvaartsziekten zou kunnen verbeteren. Een pilotstudie werd uitgevoerd, waarin gedurende 10 dagen de levensstijl van een jager/verzamelaar werd nagebootst.

Lees het gehele artikel vanaf pagina 10 in OrthoFyto 1/17.

Wilt u het hele artikel als PDF ontvangen? Bestel het dan hier voor € 3,50

Bronvermelding
Pruimboom, L., Ruiz-Núñez, B., Raison, C. L., & Muskiet, F. A. J. (2016). Influence of a 10-Day Mimic of Our Ancient Lifestyle on Anthropometrics and Parameters of Metabolism and Inflammation: The “Study of Origin.” BioMed Research International, 2016, 1–9.