De kans op een heupfractuur bij vitamine B6 en B12

12 Oct, 2020

Door: Cindy de Waard

Zowel een te lage als een te hoge inname van verschillende vitamines en mineralen kan schadelijk zijn voor de gezondheid. Een gecombineerde analyse van 2 grootschalige gerandomiseerde klinische studies wees uit dat er een mogelijk verband bestaat tussen een hoge inname van vitamine B6 en B12 en het ontstaan van een heupfractuur. In een prospectief cohort onderzoek onder 75.684 postmenopauzale vrouwen is er opnieuw een verband gevonden tussen vitamine B6 en B12 en het ontstaan van een heupfractuur.

In de orthomoleculaire praktijk is het altijd zoeken naar de beste patiëntspecifieke behandeling. De suppletie van B-vitamines is soms zinvol, bijvoorbeeld van vitamine B12 bij het gebruik van een protonpompremmer. Toepassing van B-vitamines wordt al langer onderzocht (zonder veel succes), bijvoorbeeld bij een hoog homocysteïnegehalte. Bij het uitvoeren van een gecombineerde analyse van twee grote studies naar het effect van B-vitamines op het verlagen van het homocysteïnegehalte werd onverwacht een verhoogd risico gevonden op het ontstaan van een heupfractuur.1
Omdat deze vondst mogelijk implicaties heeft voor de toepassing van B-vitamines in de praktijk heeft een groep wetenschappers de data van een onderzoeksgroep met 75.864 postmenopauzale vrouwen onderzocht op een verband tussen de inname van vitamine B6 en B12 en het ontstaan van een heupfractuur.2 Ook in deze analyse werd dit verband gevonden.

Tijdens het prospectieve onderzoek Nurses’ Health Study, uitgevoerd door Meyer et al. in de Verenigde Staten, waren de 75.864 vrouwen in de menopauze gedurende dertig jaar gevolgd. Tijdens deze periode liepen 2304 vrouwen een heupfractuur op. Met behulp van lijsten werd jaarlijks uitgevraagd wat de deelneemsters aten en welke voedingssupplementen ze gebruikten. Er werd onder andere gekeken naar de dagelijkse energie- en nutriënteninname uit de voeding en de aanvullende inname van vitamine B6, foliumzuur, B-complex, vitamine B12, multivitaminen, vitamine A en D en calcium middels een voedingssupplement. Tweejaarlijks keek men of er sprake was geweest van een heupfractuur en werden leefstijl en gezondheid verder uitgevraagd. Ook werd er gelet op gewicht, fysieke activiteit, rookgedrag, het gebruik van medicatie (diuretica, corticosteroïden, menopauzale hormoontherapie) en het bestaan van ziekten waaronder kanker, diabetes, hart- en vaatziekten, osteoporose en pernicieuze anemie.

Lees het gehele artikel vanaf pagian 40 in het VNIG 5/20. Wilt u het gehele artikel als PDF bestand ontvangen? Bestel het dan hier voor € 3,50 Bronvermelding:
  1. Garcia Lopez M, Bønaa KH, Ebbing M, Eriksen EF, Gjesdal CG, Nygård O, et al. B Vitamins and Hip Fracture: Secondary Analyses and Extended Follow-Up of Two Large Randomized Controlled Trials. J Bone Miner Res. 2017;32(10):1981–9.
  2. Meyer HE, Willett WC, Fung TT, Holvik K, Feskanich D. Association of High Intakes of Vitamins B6 and B12 From Food and Supplements With Risk of Hip Fracture Among Postmenopausal Women in the Nurses’ Health Study. JAMA Netw open. 2019;2(5):e193591.
  3. Vrolijk MF, Opperhuizen A, Jansen EHJM, Hageman GJ, Bast A, Haenen GRMM. The vitamin B6 paradox: Supplementation with high concentrations of pyridoxine leads to decreased vitamin B6 function. Toxicol Vitr. 2017 Oct 1;44:206–12.
  4. Jung SB, Nagaraja V, Kapur A, Eslick GD. Association between vitamin B12 deficiency and long-term use of acid-lowering agents: a systematic review and meta-analysis. Intern Med J. 2015;45(4):409–16.