Ei-consumptie en insulineresistentie

12 augustus 2019

Door: Vera van Randwijck

Insulineresistentie is een voorloper van diabetes mellitus 2 (DM2). Tot nu toe was de aanname dat de hoeveelheid geconsumeerde geraffineerde koolhydraten, met name suiker, daarin de belangrijkste aanjager was. Maar als je nu heel gezond eet, al jaren geen geraffineerde koolhydraten neemt, en toch bij controles hoort dat je insulineresistent wordt? Sommige onderzoeken suggereren een verband met de consumptie van eieren.

Een paar onderzoeken hebben zich toegespitst op de relatie tussen ei en insuline. In een review begin dit jaar wordt voorzichtig geconcludeerd dat eieren waarschijnlijk het risico op diabetes verminderen.1 Maar zoals wel vaker spreken onderzoeken elkaar tegen. Er zijn twee omvangrijke studies gedaan in Amerika en één in Engeland. Dit waren grootschalige langetermijnonderzoeken bij grote aantallen mensen waarmee heel veel data zijn verzameld.2-4 Zo is onder meer gevraagd naar ei-consumptie en ook is bijgehouden wie van deze deelnemers diabetes ontwikkelde. Zo kon men achteraf kijken naar een mogelijke link tussen ei en de ontwikkeling van DM2. Alle drie de onderzoeken hebben een positieve correlatie gevonden tussen de hoeveelheid eieren die iemand eet en het ontwikkelen van DM2. Dus hoe meer eieren iemand at, hoe groter de kans was dat die DM2 had ontwikkeld. Met name bij zeven eieren per week (een of meer eieren per dag) was de correlatie sterk.

Er zijn wel een aantal kanttekeningen te plaatsen. De mensen die veel eieren aten bleken vaak ook minder gezonde gewoontes te hebben. Zo aten ze méér, en ook ongezonde producten als geraffineerde koolhydraten, verzadigde vetten en rood vlees, ze dronken meer alcohol en rookten meer sigaretten, waren over het algemeen dikker, hadden een lagere opleiding en verdienden minder. Het laatste impliceert dat die mensen dús ook meer eieren aten, omdat eieren een goedkope eiwitbron zijn. Mensen met een gering inkomen hebben vaak ook meer (financiële) stress.

Lees het gehele artikel vanaf pagina 38 in OrthoFyto 4/19.

Wilt u het hele artikel als PDF bestand ontvangen? Bestel het dan hier voor € 3,50

Bronvermelding:

  1. Wang, X., Son, M., Meram, C., & Wu, J. (2019). Mechanism and Potential of Egg Consumption and Egg Bioactive Components on Type-2 Diabetes. Nutrients, 11(2).
  2. Djoussé, L., Gaziano, J. M., Buring, J. E., & Lee, I.-M. (2009). Egg consumption and risk of type 2 diabetes in men and women. Diabetes Care, 32(2), 295–300.
  3. Djoussé L, Petrone AB, Hickson DA3Talegawkar SA, Dubbert PM, Taylor H, Tucker KL. Egg consumption and risk of type 2 diabetes among African Americans: The Jackson Heart Study. Clin Nutr. 2016 Jun;35(3):679-84. Epub 2015 Apr 30.
  4. Guo J, Hobbs DA, Cockcroft JR, Elwood PC, Pickering JE, Lovegrove JA, Givens DI. Association between egg consumption and cardiovascular disease events, diabetes and all-cause mortality. Eur J Nutr. 2018 Dec;57(8):2943-2952. Epub 2017 Nov 2.
  5. Lee, J., & Kim, J. (2018). Egg consumption is associated with a lower risk of type 2 diabetes in middle-aged and older men. Nutrition Research and Practice, 12(5), 396–405.
  6. Arısoy, S., Çoban, I.,Ustün-Aytekin, O. Food-Derived Opioids: Production and the Effects of Opioids on Human Health Intech Open 2019