Helden in de voedingswetenschap

12 april 2017

Door: Anna Kruyswijk-van der Heijden

Als je een aantal jaren publicaties leest over aan voeding gerelateerde onderwerpen, zie je de controverses die bestaan. Aannames en hypothesen waar de een vóór en de ander tegen is. Voedingswetenschap is geen hogere wiskunde; het gaat immers om levende systemen van zowel het aanbod (het voedsel) als de vraag (degene die het voedsel eet).

Een onderwerp met grote controverses is de vraag welke voedselproductiemethode het meest geschikt is om de groeiende wereldbevolking te voeden. De aanname is dat er te weinig voedsel beschikbaar is, zowel op dit moment als in de toekomst, en dat er maatregelen nodig zijn om het tij te keren.

Een aanname is een onderdeel in het proces van wetenschappelijk denken, dat in een aantal fasen verloopt en al bestaat sinds er mensen zijn: waarneming, hypothese, toets/onderzoek, conclusie, bevestiging van de conclusie. Dat dit voor levende systemen niet eenvoudig is, laat het voorbeeld zien van de relatie tussen roken en longkanker. De hypothese dat men door roken ernstig ziek kan worden, ontstond in de tweede helft van de vorige eeuw, toen longkanker begon toe te nemen. De hypothese toetsen was echter ingewikkeld.

www.jouwvoeding.com

Wilt u het hele artikel als PDF ontvangen? Bestel het dan hier voor € 3,50

Bronnen:
1. The Economics of Tobacco and Tobacco Control. NIH and WHO, 2016.
2. Beleid genetisch gemodificeerde organismen. Rijksoverheid www.rijksoverheid.nl.
3. Statement: no scientific consensus on GMO safety. ENSSER 2013, Oct 21.
4. Tribunaal tegen Monsanto, 2016 Den Haag Internationaal Gerechtshof.
5. Altered Genes, twisted truth. Druker M, Clear River Press, 2015.
6. Correcting misinformation about Pusztai’s findings. GMO Watch 2015, Feb 9.
7. Séralini GE, Clair E, Mesnage R. et al. Long term toxicity of a Roundup herbicide and a Roundup tolerant genetically modified maize. Food and Chemical Toxicology 2012;50(11):4221-4231.
8. Republished study: idem. Environmental Sciensces Europe 2014,26:14.
9. Mesnage R, Sarah Z, Séralini GE, et al. An integrated multi-omics analysis of the NK603 Roundup-tolerant GM maize reveals metabolism disturbances caused by the transformation process. Nature Scientific Reports 2016; art number 37855.
10. Samsel A, Seneff S. Glyphosate, pathways to modern diseases II: celiac spruw and gluten intolerance. Interdiscip Toxicol 2013;6(4):159-184.
11. MIT: Massachusetts Institute of Technology (beste universiteit ter wereld)