Leren van CooL

8 oktober 2018

Door: Toine de Graaf


De helft van de Nederlandse volwassenen heeft overgewicht of obesitas, en daardoor een verhoogd risico op leefstijlaandoeningen. Een gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) is een effectieve remedie: GLI’s helpen aantoonbaar bij verandering van voedings- en beweeggedrag. Zoals het ‘CooL-programma’, een driejarige pilot met individuele gesprekken en groepsbijeenkomsten, uitgevoerd door een leefstijlcoach. Afgelopen voorjaar zijn in een eindrapport de resultaten gepresenteerd.1 Leerstof voor iedereen die cliënten wil begeleiden naar een gezondere leefstijl.

Een gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) ondersteunt gedragsverandering bij vermindering van de energie-inname en verhoging van lichamelijke activiteit. Volgens de Zorgstandaard Obesitas is een GLI daarom de eerste keus bij de behandeling van mensen met obesitas. Vanaf 1 januari 2019 wordt de GLI zelfs opgenomen in het basispakket van de zorgverzekering. Huisartsen kunnen dan volwassenen met een gezondheidsrisico door overgewicht doorverwijzen naar een GLI-aanbieder. Er moet wel minimaal sprake zijn van een matig verhoogd gewichtsgerelateerd gezondheidsrisico (GGR) volgens de indicatiecriteria uit de NHG-richtlijn Obesitas en de Zorgstandaard Obesitas. In de praktijk betekent dat een BMI > 25 in combinatie met bijvoorbeeld een ernstig vergrote buikomvang (mannen ≥ 102 cm, vrouwen ≥ 88 cm).2
Alleen bewezen effectieve GLI’s worden vergoed door de basisverzekering. Later dit jaar wordt bekend gemaakt welke GLI’s dat zijn. Het RIVM beoordeelt hiervoor verschillende interventies, zoals BeweegKuur en Slimmer, die worden uitgevoerd door een combinatie van een diëtist met een fysiotherapeut of oefentherapeut.

Dat de GLI wordt opgenomen in de basisverzekering, is voor een belangrijk deel te danken aan een succesvolle driejarige pilot: CooL (Coaching op Leefstijl), ondersteund door zorgverzekeraar CZ. Het CooL-programma bestaat uit individuele gesprekken en groepsbijeenkomsten, aangeboden door een leefstijlcoach. Het programma richt zich op volwassenen en kinderen met overgewicht of obesitas vanaf 4 jaar, met aparte versies voor kinderen, adolescenten en volwassenen. In dit artikel beperken we ons tot het aanbod voor volwassenen.
Binnen het traject bekeken de coaches, samen met de deelnemers, achtergronden en oorzaken van hun ongezonde leefstijl. Vervolgens doorliepen de deelnemers een behandeltraject. De aanpak was gericht op stapsgewijs aanpassen van het leefpatroon en een duurzamere verandering. Belangrijke thema’s waren voeding, beweging, slaap en ontspanning.

Lees het gehele artikel vanaf pagina 32 in OrthoFyto 5/18.

Wilt u het hele artikel als PDF ontvangen? Bestel het dan hier voor € 3,50

Bronvermelding:

  1. Van Rinsum, C.E., Gerards, S.M.P.L., Rutten, G.M., Van de Goor, L.A.M., Kremers, S.P.J. (2018). Coaching op Leefstijl (CooL): Eindrapportage van een implementatie- en monitoringstudie. Maastricht University.
  2. www.nieuwsvoordietisten.nl
  3. www.blcn.nl