De maag ‘Out of the Box’

10 juni 2016

Hoe meer bekend wordt over de werking van ons systeem (fysiek, emotioneel, mentaal, spiritueel), en de eenheid die de samenwerking tussen de verschillende aspecten weergeeft, hoe meer mijn verwondering en eerbied groeit. Ik had tijdens mijn studie geneeskunde niet kunnen bevroeden dat de huidige stortvloed aan ontdekkingen niet meer over afzonderlijke en ‘afgescheiden’ organen gaat, maar vrijwel altijd over de constante beïnvloeding tussen moleculen, weefsels en organen onderling. En tussen/met andere aspecten van ons systeem en onze leefomgeving. De kleinste verandering binnen één aspect, ook supra- en subatomair, heeft invloed op alle andere aspecten.

Omdat dat nogal wat impliceert, bestaat in de huidige wetenschap de nodige terughoudendheid om deze eenheid ten volle te erkennen. En dan hebben we het nog niet over een eenduidige vertaling naar de dagelijkse praktijk zonder in zweverigheid te vervallen. Het is inderdaad niet eenvoudig om het evenwicht te bewaren tussen wat bekend en erkend is vanuit de wetenschap, en dat wat nog niet door ‘hard evidence’ onderbouwd is, maar wel ‘logisch’ lijkt. De patiënt vraagt van ons om meer te zijn dan wat de protocollen voorschrijven en open te staan voor minder voor de hand liggende (soms ‘Out of the Box’!) verbanden tussen diens klachten. En dan ook te proberen hier onderbouwing voor te zoeken uit de wetenschappelijke literatuur.

Wilt u het hele artikel als PDF ontvangen? Bestel het dan hier voor € 3,50.

Bronnen:
1. Nederlandse Vereniging voor Biologische Tandheelkunde www.nvbt.nl.
2. Ciacosa A. et al. The effect of ginger and artichoke extract supplementation on functional dyspepsia: a randomized, double-blind, and placebo-controlled clinical trial. Evid Based Complem and Altern Med 2015 artID 915087.
3. Batmanghelidj F. A new and natural method of treatment of peptic ulcer disease. J Clin Gastroenterol 1983 5:203-205.
4. Batmanghelidj F. Pain: a need for paradigm change. Anticancer Res 1987 Sep-Oct;7(5B):971-89.
5. Batmanghelidj F. Your body’s many cries for water. Global Health Solutions, 1997.
6. Karamanolis G et al. A glass of water immediately increases gastric pH in healthy subjects. Dig Dis Sci 2008 Dec;53(12):128-32.
7. Gandy J. Water intake: validity of population assessment and recommendations. Eur J Nutr (2015)54 Suppl(2):S11-S16.