Optimale niveaus van vitamine C

4 februari 2019

Door: Cindy de Waard

Vitamine C is een krachtige wateroplosbare antioxidant. Het nutriënt is belangrijk voor het behoud van een goede redox-balans in het lichaam, de aanmaak van collageen, het transport van vetten, de aanmaak van catecholamines en het onschadelijk maken van vrije radicalen. Bij orale inname van een vitamine C-supplement is een dosering van 400 mg per dag in de meeste gevallen voldoende om een goede bloedspiegel te handhaven. Een orale dosering boven de 2 gram per dag lijkt niet zinvol.

In het lichaam komt vitamine C, afhankelijk van de pH, voor als ascorbinezuur of ascorbaat. In een zure omgeving, zoals de maag, is de concentratie ascorbinezuur relatief hoog, maar bij een pH van 7 is er meer ascorbaat aanwezig dan ascorbinezuur.2 De vitamine wordt opgenomen in alle delen van de dunne darm in de vorm van ascorbaat en in mindere mate in de geoxideerde vorm dehydroascorbinezuur (DHAZ). De distributie en concentratie van C in het lichaam is afhankelijk van de behoefte van de betreffende organen; hierdoor ontstaat een karakteristiek distributiepatroon. Figuur 1 laat zien dat de belangrijkste depots de hersenen en de bijnieren zijn. Niet getoond in de figuur: ook in leukocyten is de concentratie vitamine C hoog. De concentratie in de overige weefsels is relatief laag, maar nog steeds hoger dan in het plasma. De concentratie in het bloed in micromolair is beduidend lager dan in de weefsels (in millimolair). 1 Micromolair (µM) = 0,001 millimolair (mM).1,3

De absorptie en eliminatie van vitamine C is complex en staat onder invloed van (actieve) transportmechanismen. Daarnaast beschikken verschillende lichaamscellen over de mogelijkheid om DHAZ te reduceren tot ascorbaat, wat cellulaire recycling van de antioxidant mogelijk maakt. Onder fysiologische pH komt vitamine C in het lichaam met name voor als ascorbaat (>95%). Passieve diffusie van ascorbaat over de celmembraan komt zeer beperkt voor en de opname in weefsels verloopt voornamelijk via actief transport. Het transport van vitamine C is gekoppeld aan een Na/K-pomp, waardoor het natrium-afhankelijk is.

Lees het gehele artikel vanaf pagina 36 in OrthoFyto 1/19.

Wilt u het hele artikel als PDF ontvangen? Bestel het dan hier voor € 3,50

Bronvermelding

 1. Lindblad M, Tveden-Nyborg P, Lykkesfeldt J. Regulation of Vitamin C Homeostasis during Deficiency. Nutrients [Internet]. 2013 Jul 25 ;5(8):2860–79. 
 2. Figueroa-Méndez R, Rivas-Arancibia S. Vitamin C in Health and Disease: Its Role in the Metabolism of Cells and Redox State in the Brain. Front Physiol [Internet]. 2015 Dec 23;6:397.
 3. Carr A, Maggini S, Carr AC, Maggini S. Vitamin C and Immune Function. Nutrients. 2017 Nov 3 ;9(11):1211.
 4. Wilson JX. Regulation of vitamin C transport. Annu Rev Nutr. 2005 Aug 21;25(1):105–25.  
 5. Malo C, Wilson JX. Glucose Modulates Vitamin C Transport in Adult Human Small Intestinal Brush Border Membrane Vesicles. J Nutr. 2000 Jan 1;130(1):63–9.  
 6. Jacob RA, Sotoudeh G. Vitamin C function and status in chronic disease. Nutr Clin Care;5(2):66–74.  
 7. Vitamin C | Linus Pauling Institute | Oregon State University. 
 8. Douglas RM, Hemilä H. Vitamin C for preventing and treating the common cold. PLoS Med. 2005 Jun;2(6):e168; quiz e217. 
 9. Padayatty SJ, Katz A, Wang Y, Eck P, Kwon O, Lee J-H, et al. Vitamin C as an Antioxidant: Evaluation of Its Role in Disease Prevention. J Am Coll Nutr. 2003 Feb;22(1):18–35. 
 10. Duconge J, Miranda-Massari JR, Gonzalez MJ, Jackson JA, Warnock W, Riordan NH. Pharmacokinetics of Vitamin C: insights into the oral and intravenous administration of ascorbate. Vol. 27, Pharmacokinetics of Vitamin C Duconge J. 2008.
 11. Urivetzky M, Kessaris D, Smith AD. Ascorbic Acid Overdosing: A Risk Factor for Calcium Oxalate Nephrolithiasis. J Urol. 1992 May 1;147(5):1215–8.
 12. Frei, B., Birlouez-Aragon, I., & Lykkesfeldt, J. (2012). Authors’ Perspective: What is the Optimum Intake of Vitamin C in Humans? Critical Reviews in Food Science and Nutrition, 52(9), 815–829.