Suppletie bij veganisme

12 Oct, 2022

Door Jeroen Kappelle

Steeds meer mensen willen bewuster gaan leven en kiezen daarbij voor een vegetarisch of veganistisch voedingspatroon. Dat betekent wel dat ze zich micronutriënten ontzeggen. Suppletie ligt dan voor de hand. Om suppletie effectief te kunnen instellen is aanvullende informatie over het gevolgde voedingspatroon noodzakelijk. Effectief suppleren betekent vaak dat ook het voedingsschema qua samenstelling aangepast moet worden. De eerste stap in dit proces is het vaststellen van de deficiënties.

Veel voorkomende deficiënties bij veganisten betreffen vitamine B12, vitamine D en ijzer. Maar door te suppleren beogen we ook de productie van thyroxine (T4) te stimuleren en het homocysteïne-metabolisme te verbeteren. Daarnaast willen we graag de omzetting van T4 naar T3 (enzym deiodinase) zekerstellen én de omega 3-waarden verbeteren. Los van deze keuzes zorgen we voor basisondersteuning bij veganisten met een vast pakketje en hebben we additioneel nog de beschikking over een vijftal mineralen en een multipreparaat.

In de EPIC-Oxfordstudie bleek 52% van de veganisten deficiënt te zijn in vitamine B12.1 Er zijn weinig plantaardige bronnen van vitamine B122, dus het is van cruciaal belang voor veganisten om B12 dagelijks aan te vullen door suppletie. Vanwege diverse orale opnameproblemen, geef ik hier de voorkeur aan sublinguale suppletie of via intramusculaire injecties (niet dagelijks). Een recente studie suggereert dat een standaard B12-test normale of hoge niveaus van B12 kan aantonen, zelfs bij mensen in een B12-deficiënte toestand.3 Het meten van het gehalte methylmalonzuur (MMA) in het serum, in combinatie met homocysteïne en serum-B12, is echter een betere manier om de B12-status te bepalen.4 Methylmalonzuur en homocysteïne zijn metabolieten van biochemische reacties waarbij vitamine B12 betrokken is en daarmee markers voor vitamine B12. Verhoogde homocysteïne- en MMA-spiegels wijzen op een licht (of opkomend) B12-tekort. Gebruik alle drie de biomarkers om te controleren of de cliënt voldoende B12 binnenkrijgt.5

www.balanced-health.nl

Lees het gehele artikel vanaf pagina 42 in OrthoFyto 5/22.

Wilt u het gehele artikel als PDF bestand ontvangen? Bestel het dan hier voor € 3,50.

Bronvermelding:
1. Gilsing, A. M., Crowe, F. L., Lloyd-Wright, Z., Sanders, T. A., Appleby, P. N., Allen, N. E., & Key, T. J. (2010). Serum concentrations of vitamin B12 and folate in British male omnivores, vegetarians and vegans: results from a cross-sectional analysis of the EPIC-Oxford cohort study. European journal of clinical nutrition, 64(9), 933–939.
2. Carmel R. Biomarkers of cobalamin (vitamin B-12) status in the epidemiologic setting: a critical overview of context, applications, and performance characteristics of cobalamin, methylmalonic acid, and holotranscobalamin. Am J Clin Nutr July 2011 vol. 94 no. 1 348S-358S.
3. Ueland PM, Schneede J. Measurement of methylmalonic acid, homocysteine and methionine in cobalamin and folate deficiencies and homocysteinuria. Tidsskr Nor Laegeforen. 2008 Mar 13;128(6):690-3.
4. Vogiatzoglou A, Oulhaj A, Smith D, Nurk E, Drevon C, Ueland P, Vollset S, Tell G, Refsum H. Determinants of Plasma Methylmalonic Acid in a Large Population: Implications for Assessment of Vitamin B12 Status. Clinical Chemistry December 2009 vol. 55 no. 12 2198-2206.
5. Hvas E, Nexo E. Diagnosis and treatment of vitamin B12 deficiency. An update. Haematologica 2006; 91:1506-1512.
6. Abrass C. Cellular Lipid Metabolism and the Role of Lipids in Progressive Renal Disease. American Journal of Nephrology; 2004, Vol.24, No. 1.
7. Bailey R.Carmel R, Green R, Pfeiffer C, Cogswell M, Osterloh J, Sempos C, and Yetley E. Monitoring of vitamin B-12 nutritional status in the United States by using plasma methylmalonic acid and serum vitamin B-12. Am J Clin Nutr. 2011 Aug;94(2):552-61.
8. Van Bavel D, de Moraes R, Tibirica E. Effects of dietary supplementation with creatine on homocysteinemia and systemic microvascular endothelial function in individuals adhering to vegan diets. Fundam Clin Pharmacol. 2019 Aug;33(4):428-440.
9. Ueland PM, Schneede J. Tidsskr Nor Laegeforen. Measurement of methylmalonic acid, homocysteine and methionine in cobalamin and folate deficiencies and homocysteinuria. 2008 Mar 13;128(6):690-3.
10. Dietrich T, Joshipura KJ, Dawson-Hughes B, Bischoff-Ferrari HA. Association between serum concentrations of 25-hydroxyvitamin D3 and periodontal disease in the US population. Am J Clin Nutr. 2004 Jul;80(1):108-13.
11. Bodnar LM, Catov JM, Simhan HN, Holick MF, Powers RW, Roberts JM. Maternal vitamin D deficiency increases the risk of preeclampsia. J Clin Endocrinol Metab. 2007 Sep;92(9):3517-22.
12. Cannell JJ, Hollis BW. Use of vitamin D in clinical practice. Altern Med Rev. 2008 Mar;13(1):6-20.
13. Crowe, F. L., Steur, M., Allen, N. E., Appleby, P. N., Travis, R. C., & Key, T. J. (2011). Plasma concentrations of 25-hydroxyvitamin D in meat eaters, fish eaters, vegetarians and vegans: results from the EPIC-Oxford study. Public health nutrition, 14(2), 340–346.
14. Veugelers PJ, Ekwaru JP. A statistical error in the estimation of the recommended dietary allowance for vitamin D. Nutrients. 2014 Oct 20;6(10):4472-5.
15. Merchant, R. E., Phillips, T. W., & Udani, J. (2015). Nutritional Supplementation with Chlorella pyrenoidosa Lowers Serum Methylmalonic Acid in Vegans and Vegetarians with a Suspected Vitamin B₁₂ Deficiency. Journal of medicinal food, 18(12), 1357–1362.