Podium voor dialoog

3 oktober 2016

Door: Gabriël Devriendt

EEN NIEUWE RUBRIEK: PODIUM VOOR DIALOOG
omdat we graag een plek willen zijn waar een onderwerp vanuit diverse invalshoeken kan worden belicht. OrthoFyto 2016/4 had als OF Focus geneesmiddelen en interacties. In dit kader schreef Karlien Bongers, chirurg (niet-praktiserend) en specialist Integrative Medicine met een adviespraktijk voor borstkankerpatiënten, een artikel over de interactie tussen supplementen en medicatie bij kanker.

Wij ontvingen hierop reacties van lezers, één lezer vroeg specifiek om Gabriël Devriendt aan het woord te laten over dit onderwerp. Dit hebben wij gedaan en hieronder treft u zijn reactie op het artikel van Karlien Bongers aan.

Onderstaand artikel is dus ons eerste ingezonden stuk. Graag vraagt de redactieraad uw aandacht voor de complexiteit van deze materie en de nuance die Karlien Bongers en Gabriël Devriendt ieder op hun manier aanbrengen. Al lezende wordt duidelijk dat niet alle antioxidanten chemostatica teniet doen, dit kan per supplement en per chemostaticum weer anders zijn en is afhankelijk van werkingsmechanismen: Het zorgvuldig gebruik van voedingssupplementen bij kanker is dan ook bij uitstek een onderwerp dat in onze optiek het terrein is van artsen en apothekers. Han Siem, apotheker gespecialiseerd in interactie tussen reguliere en complementaire middelen, heeft in dezelfde editie dit onderwerp uitvoerig belicht. Het is zeer de moeite waard om dat artikel paraat te houden. Graag nodigen we Karlien Bongers of andere lezers uit om in een navolgende editie te reageren op dit ingezonden stuk. Hierbij gaat het er uitdrukkelijk om nieuwe inhoudelijke aspecten aan het licht te brengen, die het belang van de patiënten dienen.

Vergelijken we niet appels met citroenen?

Een aantal kritische opmerkingen in verband met de publicatie in OrthoFyto nummer 2016/4 betreffende de diverse bijdrages ‘focus op geneesmiddelen’.

Bijna dagelijks worden we rond de oren geslagen dat voedingssupplementen niet werken en dus weggegooid geld zijn. Tegelijk wordt het tegenovergestelde beweerd, namelijk, dat we voedingssupplementen niet samen zouden mogen gebruiken met geneesmiddelen, omdat die dan afgebroken zouden kunnen worden. Naar mijn idee worden voor deze stellingen weinig harde bewijzen op tafel gelegd. Wel worden beweringen gebruikt als ‘deze plant is potentieel gevaarlijk, omdat ze inwerkt op het hetzelfde metabole pathway als bepaalde geneesmiddelen’. Dergelijke uitspraken zijn echter zo algemeen dat het de vraag is of ze nog correct zijn.

De aandacht gaat vooral uit naar de invloed van het voedingssupplement op het geneesmiddel en de kans dat dit minder actief zou worden. De realiteit is echter dat de vele geneesmiddelen niet het beloofde effect geven (voorbeeld: de helft van de kankermedicijnen verkort het leven1. Om nog niet te spreken van de vele interacties tussen de medicaties onderling (drug to drug interactions). Daar waar natuurlijke stoffen juist de vele bijwerkingen kunnen helpen verhinderen, bijvoorbeeld door opstapeling te voorkomen, worden de gebruikte voedingssupplementen veelal ten onrechte als mogelijke boosdoeners bestempeld.

Wilt u het hele artikel als PDF ontvangen? Bestel het dan hier voor € 3,50.

Bronnen:
1. Jama internal medicine. Research Letter Oct 19, 2015. Cancer drugs approved on the basis of a surrogate end point and subsequent overall survival: an analysis of 5 years of US FDA approvals.
2. J Natl Cancer Inst. 1999 17;91(4): 354-9.
3. Evidence Based Complementary and Alternative Medicine volume 2014 ID 879396 Valerian: no evidence for clinically relevant interactions.
4. PLOS Medicine Oct 2008 volume 5, issue 10 p. 1418-1422.
5. Altern Med Rev 2000;5(6): 530-545. Beta-carotene: the controversy continues.
6. I. J. Cancer 2008 Sept 15;123(6): 1227-39. Impact of antioxidant supplementation on chemotherapeutic toxicity: a systematic review of the evidence from randomized controlled trials.
7. Website ENA: Antioxidants and chemotherapy (www.enaonline.org).
8. Issue of Cancer Biology & Therapy Feb.15 2012. Antioxidants may not just prevent, but also treat cancer.