Voedingssupplementen, hoe kies je de juiste?

5 december 2017

Door: Theo van Rooij

Het gebruik en de populariteit van geconcentreerde voedingsmiddelen en kruidenproducten in de vorm van voedingssupplementen heeft in de afgelopen dertig jaar een enorme vlucht genomen. Veel therapeuten, artsen en diëtisten zetten voedingssupplementen in, met als doel het lichaam te ondersteunen door eventuele tekorten en een mogelijke onevenwichtigheid in de voeding snel op te heffen. Daardoor kan ook het natuurlijk vermogen van het lichaam tot homeostase ondersteund en hersteld worden, hetgeen de natuurlijke genezingsprocessen bevordert. Van groot belang in dit verband is een goede kwaliteit van deze supplementen. Dit artikel beoogt de voorschrijver een helpende hand te bieden bij het maken van de juiste keuzes.

Waar moet men op letten om zeker te zijn van een goed en verantwoord voedingssupplement? Op de kwaliteit van de actieve en andere stoffen in het product, maar ook op de werkzaamheid ervan. Voedingssupplementen zijn overal te verkrijgen en de prijsverschillen voor op het oog gelijksoortige producten zijn groot. Een voorschrijver zal geen alledaagse en goedkope multi van een supermarkt of voordeeldrogisterij willen voorschrijven. Maar kun je zeggen dat de kwaliteit omlaag gaat met de prijs? In een recente survey1 gaven 661 Amerikaanse voorschrijvers aan de volgende kwaliteitsaspecten van zogenaamde practitioner brands belangrijk te vinden: afwezigheid van zware metalen (77%), geen kunstmatige zoetstoffen (72%), afwezigheid van allergenen (61%), geen gmo’s (60%). Daarnaast verwachtte men transparantie, traceerbaarheid, zuiverheid en afwezigheid van toxines/pesticides.

Natuurlijk behoren alle bedrijven de kwaliteit te controleren en dit door middel van een HACCP-systeem aan de NVWA te kunnen aantonen. Dat is een wettelijke eis. Dat systeem garandeert echter niet de afwezigheid van bijvoorbeeld zware metalen, gmo’s en pesticiden, wel dat de toelaatbare norm niet mag worden overschreden. Het is duidelijk dat de voorschrijver en de patiënt verwachten dat producenten van dit type supplementen zichzelf hoge kwaliteitsnormen stellen.

Bij keuze van de leverancier zijn onderstaande basisaspecten van belang:
1. Adviseer producten van een bedrijf dat niet alleen gunstige eigenschappen belooft maar deze ook onderbouwt. Wie beweert, moet ook kunnen en willen bewijzen en daarin transparant en open zijn. Het is van belang een bedrijf te testen op kennis van werkzaamheid op wetenschappelijke basis én op de kwaliteit van de producten.
2. Niet alleen wat er NIET in zit, maar vooral wat er WEL in zit bepaalt de kwaliteit. Momenteel zijn claims als geen additieven of geen gluten soms van beslissend belang voor consumenten. Minstens zo belangrijk echter is zeker voor een therapie, wat er wel in zit.
3. Een goed bedrijf zal nooit alleen een voedingssupplement aanbevelen maar ook wijzen op algemene aspecten, zoals het belang van gezonde gevarieerde voeding, een bewuste ontspannen leefstijl en voldoende lichaamsbeweging. Suppletie kan slechts een deel van een vermoed of onderkend gezondheidsprobleem oplossen.
4. Goede kwaliteit heeft zijn prijs. Dat wil niet zeggen dat een goedkoper product niet goed kan zijn, maar alleen als ook aan de andere basisaspecten wordt voldaan en de benodigde kwaliteit aantoonbaar is.

www.rivendell.eu

Lees het gehele artikel vanaf pagina 34 in OrthoFyto 6/17.

Wilt u het hele artikel als PDF ontvangen? Bestel het dan hier voor € 3,50

Bronvermelding:

  1. Nutraceuticals World 2017: Now more than ever, Quality counts! Practitioner brands must deal with absence on the criteria that define optimal quality. Erik Goldman Holistic Primary Care.
  2. Vrolijk, M. F., Opperhuizen, A., Jansen, E. H. J. M., Hageman, G. J., Bast, A., & Haenen, G. R. M. M. (2017). The vitamin B6 paradox: Supplementation with high concentrations of pyridoxine leads to decreased vitamin B6 function. Toxicology in Vitro, 44, 206–212.

Nuttige weblinks:

  1. Website van IPA = International Probiotics Association voor aanduiding probiotica: internationalprobiotics.org
  2. Norm aanduiden sterkte / dosis enzymen: www.crnusa.org
  3. EU register health claims ec.europa.eu
  4. Kwaliteitsnormen omega 3 van GOED (Global Organization for EPA and DHA Omega 3’s): goedomega3.com
  5. Nederlands Zekerheidssysteem Voedingssupplementen Topsport (nzvt.nl)
  6. Consumerlab www.consumerlab.com