Aanvullende behandeling met propolis bij depressie

11 Apr, 2022

Gelijktijdig gebruik van propolis en een antidepressivum zou de effectiviteit van het antidepressivum kunnen verbeteren, zo vonden onderzoekers tijdens een klinisch onderzoek.

In 2021 was de mentale gezondheid van Nederlanders lager dan ooit, onder andere als gevolg van de coronamaatregelen. Met name jongeren hadden het hier moeilijk mee en kregen dan ook vaker antidepressiva door de huisarts voorgeschreven. Deze medicijnen zijn bij maar ongeveer de helft van de mensen effectief. Bij de andere helft werken de middelen niet, resulteert het stoppen met het gebruik ervan in een hernieuwde depressie of moet gebruik gestaakt worden vanwege optredende bijwerkingen. Gelijktijdig gebruik van een complementair middel en een antidepressivum kan mogelijk de effectiviteit verbeteren en het optreden van bijwerkingen verminderen. Onderzoekers hebben gekeken naar de invloed van propolis als aanvullende behandeling bij depressie.

Aan het onderzoek namen 54 mensen met een matige tot ernstige depressie deel. Gedurende zes weken kreeg de helft van de deelnemers een antidepressivum aangevuld met propolis. De andere helft kreeg een antidepressivum en een placebo. De ernst van de depressieve klachten werd gemeten aan de hand van de Hamilton Depression Scale (HAMD-17) en de Beck Depression Inventory (BDI). Beide vragenlijsten werden ingevuld aan het begin van de studie en na 42 dagen. Aan het eind van de studie waren de depressieve klachten bij de mensen die aanvullend propolis hadden gebruikt significant meer afgenomen dan bij de mensen die aanvullend een placebo hadden gekregen. Op basis van deze studie lijkt gebruik van propolis als aanvullende behandeling veilig te zijn bij matige tot ernstige depressie. De wetenschappers vermoeden dat de verbeterde effectiviteit van de antidepressiva wordt veroorzaakt door de fenolzuren en flavonoïden in propolis. Vervolgonderzoek moet hier meer duidelijkheid over geven.

Bronvermelding:
Varzaghani, V., Sharifi, M., Hajiaghaee, R., Bagheri, S., Momtaz, S., Tarassoli, Z., & Razmi, A. Propolis add‐on therapy alleviates depressive symptoms; A randomized placebo‐controlled clinical trial. Phytotherapy Research 2022;36(3):1258-1267.