Autisme en de darm-hersenas

22 Apr, 2019

De darm staat in directe relatie met het brein, en vice versa. Zo heeft meer dan de helft van de kinderen met autisme darmklachten zoals constipatie, diarree of een spastisch colon. En de ernst van deze klachten is tevens gerelateerd aan de mate van dysbiose van het darmmicrobioom.
De beïnvloeding van de hersenen vanuit de darm verloopt op indirecte wijze via metabolieten die immunologische, neurologische en endocriene activiteit hebben op het brein. En direct via beïnvloeding van de nervus vagus (die signalen vanuit de darm naar het brein stuurt). Ongeveer 10 procent van de in het bloed circulerende metabolieten zijn afkomstig van het darmmicrobioom. Deze metabolieten beïnvloeden de biochemische stofwisseling van onder meer de hippocampus en prefrontale cortex. Het gaat hier in het bijzonder om darmmicrobioom-metabolieten van propionzuur en butyraat die door de dysbiose bij autisme neurotoxisch voor microglia en delen van de hersenen zijn.

Er bestaan inmiddels verschillende internationale publicaties over dit fenomeen. Onlangs verscheen in het tijdschrift Plos One een interessant pilotonderzoek naar de effecten van het probioticum Bifidobacterium infantis met of zonder colostrum bij kinderen met autisme. Colostrum is rijk aan prebiotische vezels en groeifactoren die de darmdoorlaatbaarheid verminderen. Alle kinderen ontvingen eerst de combinatie van bacterie met colostrum, vervolgens twee weken niets en daarna alleen colostrum. Zowel enkel colostrum als de combinatie ervan met de bifidobacterie liet een verbetering van de darmklachten en van bij autisme behorende symptomen zien.

De gehele Engelstalige publicatie van het artikel wat in Plos One verscheen is hier beschikbaar.

In de OrthoFyto-editie over voeding en psyche gaat Els Smits in gesprek met leefstijlarts Mathilde Kuijpers over de behandeling van autisme op basis van de darm-hersenas, vanuit het perspectief van de functionele geneeskunde.


Bron:
Sanctuary, M. R., Kain, J. N., Chen, S. Y., Kalanetra, K., Lemay, D. G., Rose, D. R., … Angkustsiri, K. (2019). Pilot study of probiotic/colostrum supplementation on gut function in children with autism and gastrointestinal symptoms. PLOS ONE, 14(1), e0210064.