B-vitamines en omega 3 voor het hart

04 May, 2022

B-vitamines en de omega 3-vetzuren EPA en DHA werken mogelijk in synergie met elkaar.[1] Co-suppletie lijkt daarom op zijn plaats. Temeer, omdat uit een recente kleinschalige Nederlandse studie blijkt dat mogelijk een grote groep Nederlanders een tekort heeft aan B-vitamines.[2]

Een groep wetenschappers van de Texas State University heeft de effecten van verschillende nutriënten op de hartgezondheid onderzocht. Ze bekeken 20 klinische studies met B-vitamines. Uit vijftien van deze studies bleek dat de B-vitaminen B6, folaat en vitamine B12, weinig tot geen beschermend effect hadden op het ontstaan van hartziekten. Vijf studies lieten echter zien dat folaat mogelijk het risico op hart- en vaatziekten kan verminderen. Ook in 79 studies met omega 3-vetzuren bleken deze een zeer beperkt effect op de hartgezondheid te hebben. De onderzoekers doken dieper in de materie en vonden dat gecombineerd gebruik van B-vitamines en omega 3-vetzuren mogelijk wel tegen hartziekten kan beschermen. B-vitamines en het omega 3-vetzuur DHA zijn met elkaar verbonden in het één-koolstof-metabolisme. Uit een dierstudie blijkt dat toevoeging van visolie aan een voedingspatroon met een vitamine B6-tekort de verminderde aanmaak van EPA en DHA kan voorkomen. Ook vonden onderzoekers dat een folaattekort de concentratie omega 3-vetzuren in plasma en bloedplaatjes significant deed afnemen. Een verklaring hiervoor is volgens de wetenschappers te vinden in de homocysteïnestofwisseling. Een verhoogd homocysteïne door een tekort aan B-vitamines leidt tot oxidatieve stress, waardoor onverzadigde vetzuren, zoals EPA en DHA, in hogere mate worden geoxideerd.[1]

Recent Nederlands onderzoek laat zien dat een veel grotere groep mensen één of meerdere vitaminetekorten heeft dan gedacht.[2] Op basis van vragenlijsten die zijn ingevuld door 348 Nederlanders blijkt dat 86,5 procent deficiënties heeft in B-vitamines, vitamine D of ijzer. Gelijktijdige suppletie met B-vitamines en omega 3-vetzuren ter preventie van hartziekten lijkt dus op zijn plaats.

Bronvermelding:
1. Zhu, J., Xun, P. C., Kolencik, M., Yang, K. F., Fly, A. D., & Kahe, K. (2022). Do B Vitamins Enhance the Effect of Omega-3 Polyunsaturated Fatty Acids on Cardiovascular Diseases? A Systematic Review of Clinical Trials. Nutrients, 14(8), 1608.
2. Castela Forte, J., Gannamani, R., Folkertsma, P., Kanthappu, S., van Dam, S., & Wolffenbuttel, B. H. (2022). A Pilot Study on the Prevalence of Micronutrient Imbalances in a Dutch General Population Cohort and the Effects of a Digital Lifestyle Program. Nutrients, 14(7), 1426.