Bacopa monnieri bij ADHD?

27 Jan, 2022

Een waterplant die in sommige delen van de wereld sinds eeuwen als hersentonicum wordt ingezet, is Bacopa monnieri. In de ayurveda is de stof ook wel bekend onder de naam Brahmi; dit betekent in het Sanskriet ‘bewustzijn’ of ‘wijsheid’. In de traditionele ayurvedische geneeskunde wordt het beschouwd als een adaptogeen en zenuwtonic. In het Westen staat Bacopa monnieri vooral bekend om de positieve werking op geheugen en alertheid.

Onlangs is de toepassing van Bacopa monnieri (BM) onderzocht bij kinderen die ADHD- klachten ondervonden (hyperactiviteit en moeite om de aandacht erbij te houden). BM verbetert cognitie bij volwassenen, maar er is weinig onderzoek beschikbaar over de effecten bij kinderen. In een veertien weken durend gerandomiseerd, dubbelblind, placebo-gecontroleerd klinisch onderzoek, werden de effecten van BM op gedrag, cognitie, stemming en slaap onderzocht bij jongens van 6 tot 14 jaar. Aan de studie deden 112 deelnemers mee. Er werd geen verschil in gedrag tussen de behandelingsgroepen vastgesteld. Cognitieve resultaten wezen erop dat kinderen die BM innamen minder fouten maakten (p = .04). Verbeteringen in cognitieve flexibiliteit (p = .01), taakuitvoering (p = .04), interpersoonlijke problemen (p = .02), en slaaproutine (p = .04) werden waargenomen bij kinderen die BM gebruikten in vergelijking met placebo.
BM had dus geen effect op het gedrag, maar heeft mogelijk voordelen op het gebied van cognitie, stemming en slaap bij kinderen van 6 tot 14 jaar.

Bronvermelding:
Kean, J. D., Downey, L. A., Sarris, J., Kaufman, J., Zangara, A., & Stough, C. (2022). Effects of Bacopa monnieri (CDRI 08®) in a population of males exhibiting inattention and hyperactivity aged 6 to 14 years: A randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Phytotherapy research : PTR, 10.1002/ptr.7372. Advance online publication.