Brachyspira-bacterie en prikkelbaredarmsyndroom

07 Jun, 2021

Het prikkelbaredarmsyndroom (PDS) ontstaat regelmatig nadat iemand een darminfectie heeft doorgemaakt. Dit suggereert dat een verandering in de darmmicrobiota een rol zou kunnen spelen in het ontstaan van PDS. Ontlastingsonderzoeken laten echter niet altijd verstoringen zien in de samenstelling van de darmmicrobiota bij mensen met PDS. Dat komt misschien doordat veranderingen die plaatsvinden met dergelijke onderzoeken niet kunnen worden opgemerkt. In een recente studie hebben wetenschappers gekeken naar de bacteriesamenstelling op het darmslijmvlies door middel van een biopt. Er bleek een associatie te bestaan tussen een verhoogde aanwezigheid van de brachyspira-bacterie op het darmslijmvlies en PDS met overwegend diarree.

Aan het onderzoek namen 62 mensen met PDS deel en 31 gezonde volwassenen die de controlegroep vormden. Door middel van een biopt uit het sigmoïd inclusief slijmlaag werd de samenstelling van de darmmicrobiota op het darmslijmvlies bepaald. PDS-patiënten hadden een grotere hoeveelheid bacteriële eiwitten in de binnenste slijmlaag op de darmwand dan de mensen in de controlegroep. Bij 40 procent van de PDS-patiënten met overwegend diarree kwam daarnaast de pathogene bacterie Brachyspira voor. Deze bacterie werd in de controlegroep niet teruggevonden. Kolonisatie met de bacterie ging gepaard met een milde ontsteking van het slijmvlies, mestcelactivatie en een verstoring van de darmintegriteit. Omdat de onderzoekers de aanwezigheid van de bacterie opvallend vonden, gingen ze een stap verder door een gedeelte van de mensen met de brachyspira-bacterie gedurende twee weken te behandelen met antibiotica. Zes weken na de antibiotica ondergingen ze opnieuw een sigmoïdbiopsie. De brachyspira-bacterie was uit de slijmlaag verdwenen, maar bleek zich ‘verstopt’ te hebben in de gobletcellen van de darmwand. Dit was ook terug te zien in de afweerreactie die verschoof van een Th2-respons naar een Th1-gemedieerde afweerreactie die past bij intracellulaire pathogenen.

De wetenschappers geven aan dat aanwezigheid van de brachyspira-bacterie bij PDS mogelijk geclassificeerd moet worden als een apart subtype PDS. Hoe de aandoening behandeld moet worden is nog niet duidelijk, al zou het stimuleren van de mucosale immuniteit mogelijk een rol kunnen spelen.

De volledige Engelstalige publicatie kunt u hier teruglezen.

Bronvermelding:
Jabbar, K. S., Dolan, B., Eklund, L., Wising, C., Ermund, A., Johansson, Å., ... & Hansson, G. C. (2021). Association between Brachyspira and irritable bowel syndrome with diarrhoea. Gut, 70(6), 1117-1129.