Broccoli-supplement onderzocht bij autisme

24 Sep, 2018

Het voedingssupplement sulforafaan (uit broccoli) zou gedrag bij sommige kinderen met autisme positief kunnen beïnvloeden, zo blijkt uit een kleinschalige verkennende studie (Bent 2018).

Sulforafaan behoort tot de groep isothiocyanaten en is een sterke antioxidant. Het komt na het snijden vrij uit kruisbloemige groenten en geeft de typisch zwavelachtige geur aan broccoli, witte kool, spruitjes, savooiekool en de vele andere koolsoorten. Omdat de kiemen en zaden van broccoli erg rijk zijn aan deze stof, wordt uit deze delen het voedingssupplement sulforafaan gehaald.

De studie beoordeelde of sulforafaan verandering kon brengen in afbraakproducten van de stofwisseling in de urine van kinderen met autisme. De aanwezigheid van deze afbraakstoffen in de urine is een indicatie voor het verstoorde verloop van bepaalde biochemische stofwisselingsprocessen. De stoffen zijn verhoogd bij autisme. Ze wijzen op oxidatieve stress, mitochondriale disfunctie, inflammatie en veranderingen in het darmmicrobioom.

Uit de studie bleek dat sulforafaan de aanwezigheid van deze stofwisselingsproducten in de urine verlaagde en dat dit bovendien correspondeerde met veranderingen in het gedrag van de deelnemende kinderen. De stoffen werden in kaart gebracht via metabolomics-analyse.

Sulforafaan verhoogde niveaus van gamma-glutamylglutamine en methionine-sulfon, wat een teken is van een verbeterde antioxidantcapaciteit. Sulforafaan verhoogde eveneens niveaus van de aminozuren tryptofaan en tyrosine, terwijl aminozuren die corresponderen met een dysbiose juist afnamen. Na sulforafaansuppletie was er bovendien sprake van een toename aan metabolieten van de neurotransmitters glutamine, hypoxanthine en serotonine. Andere gunstige effecten waren te zien op fysiologische processen die te maken hebben met de stresshormoonhuishouding en de bescherming van zenuwweefsel.

De bestudeerde groep kinderen was vrij klein (n=21). In totaal vijftien kinderen rondden de studie af en acht daarvan reageerden zeer goed op sulforafaan; de andere kinderen reageerden niet of in mindere mate. En hoewel een in 2014 gepubliceerde studie ook al wel gunstige effecten liet zien, is voorzichtigheid geboden bij de interpretatie van de resultaten van deze studie.

Bron:
Bent S, Lawton B, Warren T, et al. Identification of urinary metabolites that correlate with clinical improvements in children with autism treated with sulforaphane from broccoli. Molec Autism. May 2018;9:35.