De effecten van voeding op serum urinezuurconcentraties

01 Nov, 2023

Hyperurikemie (een te hoge urinezuurconcentratie) is een belangrijke risicofactor bij de ontwikkeling van hart- en vaatziekten en stofwisselingsziekten. Een hoog serum urinezuurconcentratie speelt een essentiële rol bij de ontwikkeling van hypertensie. Elke toename van 1 mg/dL serum urinezuur verhoogt het risico op hypertensie met twintig procent in een algemene populatie. Hyperurikemie door een te lage uitscheiding van urinezuren via de nieren is tegelijkertijd ook een gevolg van een hoge bloeddruk. Het is dus wenselijk om bij een hoge bloeddruk eventuele hoge serum urinezuurconcentraties te verlagen.
De serum urinezuurconcentratie is sterk afhankelijk van eetgewoonten en voedingsinterventies kunnen de concentratie verlagen. Onlangs is een systematische review met meta-analyse gepubliceerd naar de effecten van het DASH-dieet (Dietary Approaches to Stop Hypertension) en het ketogeen dieet op serum urinezuurconcentraties.
Het DASH-dieet is ontwikkeld om de bloeddruk en het risico op verschillende andere cardiologische aandoeningen te verlagen. Het bestaat uit fruit, groenten, magere zuivelproducten en een beperkt aantal eiwitten. Het ketogeen dieet is een koolhydraatarm, vetrijk en eiwitarm dieet dat veel wordt gebruikt voor gewichtsverlies. Het ketogeen dieet zet het lichaam aan om vet te verbranden als vervanging van koolhydraten als primaire energiebron. Observationele onderzoeken hebben een voorbijgaande hyperurikemie vastgesteld tijdens de ketosefase bij het ketogeen dieet.

De systematische review was gericht op RCT's waarin het ketogeen dieet of DASH-dieet waren ingezet bij volwassenen gedurende ten minste twee weken. De resultaten van de meta-analyse van de vier RCT’s met het DASH-dieet, met in totaal 590 deelnemers, toonden een significante afname van serum urinezuurconcentraties na ten minste vier weken interventie (gemiddeld verschil = -0,25; 95% CI -0,4 tot -0,1 mg/dL; p < 0,01). De gepoolde meta-analyse van de zes geïncludeerde RCT's van het ketogeen dieet met gegevens van 267 deelnemers toonde geen significante veranderingen in serum urinezuurconcentraties (gemiddeld verschil = 0,26; 95% CI -0,47 tot 0,98 mg/dL).

Het DASH-dieet heeft een verbeterend effect op serum urinezuurconcentraties en kan worden aanbevolen bij hyperurikemie. Daarnaast werd vastgesteld dat serum urinezuurspiegelconcentraties na het ketogeen dieet onveranderd bleven.

Bronvermelding:
Gohari, S., Ghobadi, S., Jafari, A., Ahangar, H., Gohari, S., & Mahjani, M. (2023). The effect of dietary approaches to stop hypertension and ketogenic diets intervention on serum uric acid concentration: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Scientific reports, 13(1), 10492.