Fytotherapie bij Covid-19

16 Nov, 2020

In mei dit jaar publiceerde het Franse Nationale agentschap voor Voedselveiligheid, Milieu en Gezondheid (ANSES) een rapport over het gebruik van fytotherapeutica bij patiënten met Covid-19. Hierin concludeerden de auteurs dat gebruik van fytotherapeutica om verschillende redenen niet aan te bevelen is. Italiaanse wetenschappers hebben een reactie gepubliceerd waarin zij een aantal stellingen uit het rapport weerleggen of nuanceren, teneinde tot een veilig en betrouwbaar fytotherapeutisch advies te komen op basis van de huidig beschikbare kennis.

Het ANSES waarschuwt in het rapport met name voor gebruik van ontstekingsremmende planten die expressie van de ACE2-receptor stimuleren, zoals NSAID’s dat zouden doen. De planten die in het ANSES-rapport worden aangehaald, bevatten echter geen NSAID-achtige stoffen en ontlenen hun ontstekingsremmende werking aan andere plantstoffen zoals polyfenolen en triterpenen. Voor zover bekend stimuleren deze stoffen de expressie van ACE2 niet. Daarnaast waarschuwen de Franse auteurs dat gebruik van immuunstimulerende planten, zoals echinacea, een cytokinestorm uit kan lokken. De Italiaanse wetenschappers wijzen erop dat planten een complex aan stoffen bevatten waarvan sommige een immuunstimulerende werking hebben en andere juist ontstekingsremmend zijn. Door het complex aan stoffen is de werking van planten meer uitgebalanceerd, wat ook aangetoond wordt in verschillende klinische studies. De wetenschappers verklaren dat gebruik tijdens de acute fase van de ziekte mogelijk onverstandig is, maar dat de immuunstimulerende planten juist een rol kunnen spelen in de preventie van Covid-19.

De Italiaanse wetenschappers delen een aanbeveling voor het gebruik van fytotherapeutica tijdens de verschillende ziektefases. Ter preventie zou het gebruik van echinacea zinvol kunnen zijn. Pelargonium sidoides zou kunnen helpen in de beginfase van de ziekte. Astragalus membranaceus zou ingezet kunnen worden bij ziekteprogressie en Curcuma longa kan ondersteunen tijdens de fase van herstel. Gebruik dient te gebeuren onder toezicht van een ervaren fytotherapeut die oog houdt voor het ziektestadium en eventuele interacties met reguliere medicatie.

De volledige Engelstalige reactie op het rapport van ANSES kunt u hier teruglezen.

Bronvermelding:
Firenzuoli, F., Antonelli, M., Donelli, D., Gensini, G. F., & Maggini, V. (2020). Cautions and Opportunities for Botanicals in COVID-19 Patients: A Comment on the Position of the French Agency for Food, Environmental and Occupational Health & Safety. The Journal of Alternative and Complementary Medicine, 26(10), 851-853.