Gecombineerde leefstijlinterventie als medicijn vergoed

10 Feb, 2020

Nederlandse gemeenten en zorgverzekeraars investeren steeds meer in preventie, vroegsignalering en wijkgerichte samenwerking. De opname van de gecombineerde leefstijlinterventie in de basisverzekering biedt daarvoor extra mogelijkheden. Leefstijlinterventies gaan overgewicht tegen door een combinatie van gezonder eten, meer bewegen en met psychologische ondersteuning werken aan gedragsverandering. Drie interventies worden nu vergoed – de Beweegkuur, SLIMMER en CooL. Via onderzoek konden deze interventies erkenning krijgen in de databank van RIVM Centrum Gezond Leven. Dat vergroot de kansen voor implementatie en landelijke opschaling.

De vergoeding van de gecombineerde leefstijlinterventie markeert een ontwikkeling naar een groeiende aandacht voor preventieve gezondheidszorg. Deze accentverschuiving blijkt ook uit de recente aandacht voor ‘leefstijlgeneeskunde’ (leefstijl als ‘medicijn’ in de curatieve zorg), waar ook ZonMw de komende jaren op inzet (zie www.zonmw.nl/pidz). Huisartsen kunnen mensen met een gezondheidsrisico door overgewicht verwijzen naar aanbieders als leefstijlcoaches, diëtisten en fysio- en/of oefentherapeuten. Of naar een samenwerkingsverband met de juiste competenties voor een gecombineerde leefstijlinterventie. In de integrale geneeskunde is preventie en gezonde leefstijl een van de pijlers, die naadloos aansluit op bovenstaande ontwikkelingen.

De preventieve kracht van een gezonde leefstijl blijkt opnieuw uit een recente publicatie: een gezonde leefstijl levert zeven tot tien extra ziektevrije jaren op. Wie op middelbare leeftijd een gezonde leefstijl heeft, krijgt pas jaren later te maken met chronische ziekten als diabetes type 2, hart- en vaatziekten en kanker dan leeftijdsgenoten met een ongezonde leefstijl. Voor vrouwen levert een gezonde leefstijl op 50-jarige leeftijd ruim tien extra ziektevrije jaren op en voor mannen ruim zeven. Dat blijkt uit een grootschalig Amerikaans bevolkingsonderzoek, gepubliceerd in BMJ. Volgens de onderzoekers zou een gezonde leefstijl veel meer gepromoot moeten worden, omdat het de kwaliteit van leven verbetert én de gezondheidszorgkosten vermindert.

Bronvermelding:
Nieuwsbrief Preventie ZonMw
www.nieuwsvoordietisten.nl
Yanping Li, Josje Schoufour, Dong D. Wang, Klodian Dhana, An Pan, Xiaoran Liu, Mingyang Song, Gang Liu, Hyun Joon Shin, Qi Sun, Laila Al-Shaar, Molin Wang, Eric B. Rimm, Ellen Hertzmark, Meir J. Stampfer, Walter C. Willett, Oscar H. Franco, Frank B. Hu. Healthy lifestyle and life expectancy free of cancer, cardiovascular disease and type 2 diabetes: prospective cohort study. BMJ, online January 8, 2019, doi: 10.1136/bmj.l6669