Hoge calciuminname kan tot lagere vitamine D-spiegel leiden

16 Nov, 2020

Uit een Noorse observationele studie blijkt dat bij mensen met een adequate vitamine D-inname een negatieve associatie bestaat tussen de calciuminname en de serum vitamine D-spiegel.

Bij meer dan 11.000 mensen werd de calcium- en vitamine D-inname bepaald en de serum vitamine D-spiegel gemeten middels een 25(OH)D-bepaling. Bij 1917 mensen werd tevens het serum parathormoon (PTH) bepaald, dat geproduceerd wordt door de bijschildklier en de calciumopname reguleert. Mensen die voor de meting op een zonvakantie waren geweest of gebruik hadden gemaakt van de zonnebank werden ge├źxcludeerd. Van het totaal aantal deelnemers gebruikte 6,7 procent een calciumsupplement. 37,2 procent van de deelnemers gebruikte een supplement met daarin vitamine D, zoals kabeljauwleverolie, visoliecapsules of een vitamine D-supplement. Gemiddeld hadden deelnemers een vitamine D-spiegel van 62,2 nmol/L en bijna 30 procent had een vitamine D-tekort (< 50nmol/L).

Analyse toonde aan dat er een negatief verband bestaat tussen de calciuminname en de serum vitamine D-spiegel, behalve bij vrouwen met een lage vitamine D-inname. Bij hen was het verband juist positief. Het verschil in de gemeten vitamine D-spiegel tussen mensen met een hoge- en lage calciuminname was ongeveer 10 procent. De associaties werden gezien bij deelnemers met zowel een hoge als lage serum PTH-concentratie.

De wetenschappers geven aan dat het gevonden effect moeilijk te verklaren is. Mogelijk speelt een verhoogde fosfaatinname door consumptie van veel zuivel een rol, waardoor de vitamine D-spiegel lager wordt. Dit is echter niet gemeten in de studie. Als de bevindingen niet het resultaat zijn van beïnvloedende factoren vindt er mogelijk een nog onbekend fysiologisch proces plaats dat de vitamine D-stofwisseling reguleert op basis van de calciuminname. In dit geval zou er een persoonlijke variatie kunnen bestaan in de reactie op suppletie met vitamine D, waardoor de gemeten vitamine D-spiegel mogelijkerwijs geen goede weergave is van de vitamine D-stofwisseling. Om hier duidelijkheid over te krijgen is een ander type onderzoek nodig, zoals een gerandomiseerd klinisch onderzoek.

De publicatie kunt u hier teruglezen.

Bronvermelding:
Jorde, R., Grimnes, G. Increased calcium intake is associated lower serum 25-hydroxyvitamin D levels in subjects with adequate vitamin D intake: a population-based observational study. BMC Nutr 6, 49 (2020).