Je bent wat je eet, je bent wat je vader at

05 Oct, 2021

Je bent wat je eet en je bent ook wat je vader en je moeder en je oma en opa aten, zo vertelde hoogleraar moleculaire epigenetica Marianne Rots op het zeer interessante MBOG-congres over de betekenis van epigenetische processen voor onze gezondheid. Dr. Marianne Rots is verbonden aan de Universiteit van Groningen en in haar baanbrekende lezing over epigenetica legde ze uit: ‘Epigenetische processen zorgen ervoor dat bepaalde genen slapend worden gehouden en andere genen juist tot expressie kunnen komen. Je kunt het vergelijken met een orkest. Genetica zijn de instrumenten en de epigenetica is de dirigent: die bepaalt wie wanneer mag spelen en hoe hard er gespeeld mag worden’.

Voeding is van invloed op genen omdat het ingrijpt op (epi)genetische processen. Dit vakgebied noemt men de nutrigenetica. Bepaalde voedingsstoffen kunnen bijvoorbeeld via DNA-methylering of histonmodificatie de expressie van genen remmen of stimuleren. Dit heeft gevolgen voor de gezondheid. Het blijkt dat deze informatie in het epigenetische veld ook overerfbaar is. Zo hebben kinderen van moeders die de hongerwinter hebben meegemaakt een hoger risico op metabole ziekten zoals hart- en vaatziekten en diabetes.

Epigenetica uit zich al op een vroeg moment. Marianne Rots haalde werk aan van haar Belgische collega Adelheid Soubry. Soubry toonde aan dat sperma van mannen in epigenetische zin ongunstig wordt beïnvloed door fastfood. Bij mannen die voldoende groente en vezels aten was er een lager risico op DNA-methylatie, terwijl mannen die regelmatig patat en vette snacks aten juist een hoger risico bleken te hebben. Soubry stelt dat als deze effecten doorgegeven worden aan de volgende generatie, dit zou leiden tot ongunstige metabole effecten. Het is belangrijk hier in de maatschappij bewustzijn voor te ontwikkelen, zeker als het om aanstaande ouders gaat. Door gezond te eten en leven, kun je de gezondheid van je toekomstige kinderen versterken.

Nog belangrijker is dat het werk van Marianne Rots mogelijkheden biedt voor een geneesbenadering: stille slapende genen weer wakker maken zodat herstel ingezet kan worden. Voeding en suppletie kan hierin ook een belangrijke rol spelen.

Bronvermelding:
Soubry A, Murphy SK, Vansant G, He Y, Price TM, Hoyo C. Opposing Epigenetic Signatures in Human Sperm by Intake of Fast Food Versus Healthy Food. Front Endocrinol (Lausanne). 2021 Apr 23;12:625204.