Kokosolie, het levermetabolisme en diarreeklachten

01 Mar, 2021

Mensen die een ketogeen- of paleo-voedingspatroon volgen, consumeren vaak meer vet waarbij kokosolie de voorkeur heeft. Kokosolie is rijk aan middellangeketenvetzuren, waar koolzaadolie en olijfolie meer langeketenvetzuren bevatten. Deze middellangeketenvetzuren zouden gezondheidsvoordelen kunnen hebben. Duitse wetenschappers hebben onderzocht hoe de lever verschillende typen vetzuren verwerkt, opslaat en gebruikt voor de energieproductie. De studie laat zien dat leverenzymen die betrokken zijn bij de vetstofwisseling een voorkeur hebben voor bepaalde typen vetzuren.

Het gen DGAT1 blijkt van essentieel belang te zijn voor de verwerking van middellangeketenvetzuren, terwijl DGAT2 betrokken is bij de stofwisseling van langeketenvetzuren. Deze bevinding is tevens interessant voor mensen met chronische diarreeklachten door een verstoorde vetstofwisseling. Het DGAT1-gen komt namelijk niet alleen voor in de lever, maar ook in de darmen. Oostenrijkse en Nederlandse wetenschappers vonden eerder dat een deel van de mensen met diarreeklachten een mutatie heeft in het DGAT1-gen waardoor de effectiviteit van het enzym afneemt. Deze mensen zouden er mogelijk goed aan doen om de middellangeketenvetzuren uit hun voedingspatroon te laten en meer langeketenvetzuren te consumeren. Vervolgonderzoek moet uitwijzen of dit inderdaad diarreeklachten kan verminderen.

Bronvermelding:
Wunderling, K., Leopold, C., Jamitzky, I., Yaghmour, M., Zink, F., Kratky, D., & Thiele, C. (2021). Hepatic synthesis of triacylglycerols containing medium-chain fatty acids is dominated by diacylglycerol acyltransferase 1 and efficiently inhibited by etomoxir. Molecular metabolism, 45, 101150.