Link microbiota en immuunsysteem gevonden

18 Nov, 2021

Wetenschappers hebben een manier ontdekt waarop het darmmicrobioom met het immuunsysteem communiceert. De korteketenvetzuren die darmbacteriën produceren kunnen via het transporteiwit P-glycoproteïne (Pgp) in de darmwand het afweersysteem beïnvloeden waardoor een ontsteking onderdrukt wordt. De vondst is met name van belang voor mensen met een inflammatoire darmziekte. Zij blijken namelijk minder Pgp in de darmwand tot expressie brengen.

De onderzoekers zijn tot deze ontdekking gekomen via het gebruik van laboratorium- en klinisch onderzoek. In muisstudies vonden zij dat verschillende bacteriën Pgp konden induceren. Door verder onderzoek zagen ze dat de darmbacteriën die korteketenvetzuren en secundaire galzuren produceren hiervoor verantwoordelijk waren. In de muismodellen ging het met name om Clostridia spp. en Bacillus spp. Zowel korteketenvetzuren als secundaire galzuren zijn in staat het Pgp te stimuleren tot de afgifte van endocannabinoïd-moleculen. Die kunnen op hun beurt weer intestinale inflammatie remmen.

Deze bevindingen hebben de wetenschappers vervolgens verder onderzocht in een aantal darmbiopten van mensen met colitis ulcerosa, een inflammatoire darmziekte. Hieruit bleek dat mensen met de darmaandoening significant minder Pgp tot expressie brengen in de darmen dan gezonde volwassenen. Ook hadden zij minder soorten Pgp-stimulerende darmbacteriën en ontstekingsremmende endocannabinoïden in het darmlumen. De onderzoekers denken dat dit mechanisme een rol speelt in het ontstaan van een pro-inflammatoire disbalans in de darm die uiteindelijk leidt tot een inflammatoire darmziekte.
Vervolgonderzoek moet uitwijzen of gebruik van probiotica of bacteriële metabolieten Pgp kan stimuleren en de homeostase in de darm kan herstellen.

De Engelstalige publicatie kunt u hier teruglezen.

Bronvermelding:
Foley, S. E., Tuohy, C., Dunford, M., Grey, M. J., De Luca, H., Cawley, C., ... & McCormick, B. A. (2021). Gut microbiota regulation of P-glycoprotein in the intestinal epithelium in maintenance of homeostasis. Microbiome, 9(1), 1-17.