Magnesium bij pijn

07 May, 2021

Gebruik van magnesium zou effectief kunnen zijn bij de bestrijding van verschillende soorten pijn, zoals postoperatieve pijn, migraine, chronische pijnklachten, neuropathische pijn en fibromyalgie. Dit concluderen onderzoekers na analyse van 81 klinische studies met totaal 5447 deelnemers.

In de meerderheid van de studies werd een mild positief effect gezien van magnesiumgebruik bij verschillende soorten pijnklachten. Bij de meeste klinische studies was magnesium intraveneus toegediend. Met name bij migraine en fibromyalgie ging het om orale toediening. De gebruikte doseringen volgden de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid zoals vastgesteld door de Food and Drug Administration (FDA). Mannen kregen ongeveer 400 mg magnesium per dag en vrouwen tussen de 19 en 30 jaar kregen 310 mg per dag. De onderzoekers vonden daarnaast dat stressklachten (al dan niet veroorzaakt door pijn) afnamen na het gebruik van magnesium.

Naast de toepassing van magnesium bij pijn hebben de wetenschappers ook gekeken naar de verschillen tussen de chemische vormen. De beperkte beschikbare studies wijzen op een betere biologische beschikbaarheid van de tweede- en derdegeneratie-magnesiumverbindingen, zoals citraat, gluconaat, pidolaat, glycerofosfaat en bisglycinaat ten opzichte van de eerstegeneratie-magnesiumsupplementen, waaronder magnesiumoxide en magnesiumchloride. De studies zijn echter moeilijk te vergelijken met elkaar vanwege de verschillen in gebruikte doseringen en tijdsduur.

De volledige Engelstalige publicatie kunt u hier teruglezen.

Bronvermelding:
Morel, V., Pickering, M. E., Goubayon, J., Djobo, M., Macian, N., & Pickering, G. (2021). Magnesium for Pain Treatment in 2021? State of the Art. Nutrients, 13(5), 1397.