Magnesium voor mensen met (verhoogd risico op) diabetes

18 Nov, 2021

Magnesiumsuppletie kan de glucosehuishouding verbeteren bij mensen met diabetes en mensen met een hoog risico op de aandoening. Zo concluderen Italiaanse wetenschappers na het bestuderen van de beschikbare klinische studies.

De onderzoekers keken naar het gebruik van magnesium door mensen met diabetes type 2 of mensen met een verhoogd risico op de aandoening. Tot deze laatste groep behoren mensen met overgewicht, metaboolsyndroom, nierfunctiestoornissen, prediabetes en een familiegeschiedenis van diabetes type 2. Er werden 25 gerandomiseerde klinische studies bekeken waarvan dertien studies onder mensen met diabetes. Bij deze dertien studies kregen 361 mensen magnesium en 359 mensen de placebo. De twaalf studies die keken naar mensen met een verhoogd risico bestonden uit 477 mensen die magnesium kregen en 480 mensen die placebo gebruikt hadden. In veruit de meeste studies werd magnesiumoxide als supplement gebruikt in een dosering tussen de 250 en 600 mg per dag.
In de groep diabetici leidde gebruik van magnesium tot een afname van de nuchtere bloedglucosespiegel. Bij mensen met een verhoogd risico op diabetes daalde tevens de HOMA-IR, een maat voor insulineresistentie, en de bloedglucose twee uur na toediening van een flinke hoeveelheid glucose. De magnesiumsuppletie werd door bijna iedereen goed verdragen. Enkele mensen hadden last van darmklachten, waaronder diarree.

De onderzoekers geven aan dat helaas nog een grote groep mensen, waaronder diabetici, ouderen en zwangere vrouwen, onvoldoende magnesium via de voeding binnenkrijgt. Suppletie lijkt, zeker voor deze groep, dan ook aanbevelenswaardig.

De volledige Engelstalige publicatie kunt u hier teruglezen.

Bronvermelding:
Veronese N, Dominigues LJ, Pizzol D, Demurtas J, Smith L and Barbagallo M. (2021). Oral Magnesium Supplementation for Treating Glucose Metabolism Parameters in People with or at Risk of Diabetes: A Systematic Review and Meta-Analysis of Double-Blind Randomized Controlled Trials. Nutrients 13(11),4074. doi: 10.3390/nu13114074.