Meer bekend over vitamine D bij SARS-CoV-2

18 May, 2020

Op 22 maart publiceerden wij een bericht over vitamine D en het coronavirus. Graag geven wij u hier een update over. Recent zijn er twee berichten gepubliceerd over het gebruik van vitamine D bij Covid-19.

Alipio voerde een retrospectief onderzoek uit, waarbij hij bekeek of het verloop van Covid-19 voorspeld kon worden aan de hand van de vitamine D-serumwaarde. Er werden 212 Covid-19-patiënten geïncludeerd, met een gemiddelde vitamine D-waarde van 23,8 ng/ml. Analyse liet zien dat mensen die ernstige Covid-19 ontwikkelden de laagste vitamine D-spiegel hadden ten opzichte van de patiënten waarbij het verloop relatief mild was. Alipio concludeerde dat de vitamine D-serumwaarde significant geassocieerd is met het ziekteverloop. Een toename van vitamine D kan mogelijk het ziekteverloop verbeteren of zelfs beschermen tegen een ernstig verloop.1

Pinter et al. schreef een reactie naar de editor van The British Medical Journal waarin wordt aangegeven dat het meten van de vitamine D-waarde een goed instrument is om te bepalen welke patiënten een verhoogd risico hebben op een ernstig verloop van de ziekte én dat suppletie van vitamine D zinvol is om risico’s te verlagen. Zij baseren zich mede op de uitkomst van de Sloveense behandelrichtlijn bij Covid-19. In Slovenië krijgen ouderen in verpleeghuizen, patiënten die opgenomen zijn in het ziekenhuis en gezondheidsprofessionals sinds een maand vitamine D gesuppleerd bij een tekort. Het land kent een laag sterftecijfer.2 Studies in grotere populaties zijn nu wenselijk om de effectiviteit van het gebruik van vitamine D bij Covid-19 verder te bepalen.

Bronvermelding:

  1. Alipio, M. (2020). Vitamin D Supplementation Could Possibly Improve Clinical Outcomes of Patients Infected with Coronavirus-2019 (COVID-2019). Available at SSRN
  2. Pinter, B et al. Rapid response to Covid-19: NHS bosses told to asses risk to ethnic minority staff who may be at greater risk. BMJ 2020;369:m1820.