Microbiota en hartfibrilleren

25 Oct, 2021

Mensen met aanhoudende atriumfibrillatie, een type hartritmestoornis, hebben een verhoogd risico op het ontwikkelen van fibrose in het myocard. Deze ontwikkeling lijkt onder invloed te staan van het darmmicrobioom.

Om het verband tussen het darmmicrobioom en het ontstaan van fibrose bij atriumfibrillatie te onderzoeken, hebben wetenschappers gekeken naar tien gezonde volwassen en tien mensen met chronische atriumfibrillatie. Er werd een bloed- en fecesonderzoek uitgevoerd. In het bloed werd gezocht naar markers die wijzen op het ontstaan van fibrose van het myocard. Deze markers bleken verhoogd te zijn in de groep mensen met atriumfibrilleren, maar niet bij de gezonde volwassenen. Het fecesonderzoek wees uit dat er tussen de twee groepen geen verschillende waren in de alfa-diversiteit van de microbiota. Een verschil in de bèta-diversiteit werd echter wel gevonden. Deze verschillen resulteerden in een veranderde productie van microbiële metabolieten, waaronder korteketenvetzuren en secundaire galzuren. De variaties in metabolieten hadden invloed op de aminozuurstofwisseling en de vetstofwisseling.

Eerder onderzoek liet zien dat veranderingen in het microbioom het ontstaan van atriumfibrilleren in de hand kunnen werken. Dit onderzoek impliceert dat het microbioom tevens van invloed kan zijn op de ziekteverergering en de ontwikkeling van fibrose in het hart. Naast onder andere de hersen-darmas, lijkt er dus ook sprake te zijn van een hart-darmas.

De Engelstalige publicatie kunt u hier teruglezen.

Bronvermelding:
Liu L, Su J, Li R and Luo F. (2021). Changes in Intestinal Flora Structure and Metabolites Are Associated With Myocardial Fibrosis in Patients With Persistent Atrial Fibrillation. Front. Nutr. 8:702085. doi: 10.3389/fnut.2021.702085.