Mogelijke rol voor kruidengebruik bij kwetsbare groepen

04 May, 2020

Italiaanse wetenschappers hebben een korte uiteenzetting gepubliceerd waarin zij ingaan op de mogelijke potentie van kruiden om ouderen en kankerpatiënten te beschermen tegen een infectie met het coronavirus of milde vormen van Covid-19 te behandelen. Hierbij baseren zij zich op onderzoeksresultaten verkregen uit onderzoek naar SARS-CoV en in-vitrostudies.

Het immuunsysteem van kankerpatiënten en ouderen kan verzwakt zijn, wat een verhoogd risico kan geven op een ernstig verloop van een SARS-CoV-2-infectie. Bovendien kunnen deze groepen vanwege contra-indicaties een deel van de reguliere medicatie niet gebruiken. De onderzoekers bekeken daarom welke mogelijkheden er zijn voor kruidengebruik. Op basis van de beschikbare literatuur zien zij een potentiële rol voor onder andere Lycoris radiata, Panax ginseng, resveratrol, quercetine en Sambucus nigra. De wetenschappers benadrukken dat gebruik van kruiden in deze kwetsbare groepen onderzocht moet worden in klinische studies en dat het mogelijk een toevoeging kan zijn op al bestaande therapieën.

Anderzijds kan er ook bij kruidengebruik sprake zijn van een contra-indicatie of een wisselwerking met reguliere medicatie. Apotheker Han Siem, gespecialiseerd in interacties tussen reguliere en complementaire medicatie, publiceert in iedere editie van OrthoFyto bijdragen over bijwerkingen en interacties. Abonnees kunnen de bijdragen digitaal inzien.

De volledige publicatie over de potentie van kruidengebruik bij ouderen en kankerpatiënten is hier terug te lezen.

Bronvermelding:
Boccalone, E., Lanni, V. M., & Magro, V. M. (2020). Role of natural drugs in severe acute respiratory syndrome coronavirus 2: potential beneficial effects in prevention or prior treatment in elderly and cancer patients. Geriatric Care, 6:9016.