NAC verbetert hormoonprofiel bij PCOS

12 Jan, 2023

Polycysteus-ovariumsyndroom (PCOS) is een veel voorkomende endocriene ziekte bij vrouwen. Het wordt gekenmerkt door verstoringen in de concentratie geslachtshormonen en disfunctie van de eierstokken. Het percentage vrouwen dat onvruchtbaar is door de aandoening is hoog. De verstoorde concentratie geslachtshormonen kan er namelijk toe leiden dat de eierstokken niet in staat zijn om functionele, volledig gerijpte follikels vrij te geven. Suppletie met N-acetyl-cysteïne (NAC) biedt mogelijk uitkomst.

Vrouwen met PCOS hebben een verhoogde concentratie testosteron in het bloed en een verlaagde concentratie FSH (het hormoon dat de follikelrijping stimuleert). Daarnaast heeft een groot aantal van hen tevens in meer of mindere mate insulineresistentie. Uiteindelijk leiden deze verstoringen tot verhoogde oxidatieve stress. Verschillende onderzoeken naar het gebruik van NAC bij PCOS hebben laten zien dat de belasting met vrije radicalen afneemt. De concentraties homocysteïne en malondialdehyde (biomarkers voor oxidatieve stress) namen door NAC-suppletie significant af en bovendien werden er minder ontstekingsbevorderende cytokinen gevonden in het bloed. Onderzoekers hebben nu gekeken naar de beschikbare onderzoeken op het gebied van de hormoonspiegels. Er werden 18 klinische studies geïncludeerd in de meta-analyse met in totaal 3161 vrouwen tussen de 23 en 29 jaar. Suppletie met NAC vond plaats in een dosering van 1,2 of 1,8 gram per dag gedurende 5 dagen tot 24 weken.

De onderzoekers vonden dat NAC-suppletie leidde tot een afname van de concentratie testosteron en een toename van de FSH-concentratie. Een positief effect op de oestrogeenspiegels werd alleen gevonden bij gebruik van de hogere dosering NAC. Ook na een langere innameduur zag men betere effecten op het hormoonprofiel van de vrouwen. Een langere innameduur in de hoogste dosering verbeterde tevens de insulinegevoeligheid. De wetenschappers concluderen dat NAC een bijdrage kan leveren aan het verbeteren van het functioneren van het voortplantingsstelsel bij vrouwen met PCOS.

Bronvermelding:
Asl, Z. S., Parastouei, K., & Eskandari, E. The effects of N-acetylcysteine on ovulation and sex hormones profile in women with polycystic ovary syndrome: A systematic review and meta-analysis. British Journal of Nutrition, 1-28.