Nieuw onderzoek naar ashwagandha: geen nadelig effect op lever- en schildklierfunctie

22 Apr, 2024

In een onlangs gepubliceerd rapport van het RIVM wordt geconcludeerd dat het gebruik van ashwagandha mogelijk kan leiden tot nadelige effecten zoals leverschade, schildklierproblemen en onderdrukking van het bijniersysteem bij gevoelige personen.1 Het rapport kan niet verduidelijken welke personen gevoelig zouden zijn. De uitspraken zijn gebaseerd op wereldwijd negen case reports, waarvan drie direct te herleiden zijn tot het gebruik van ashwagandha. In 28 geëvalueerde klinische studies naar ashwaganda, die ook in het RIVM-rapport staan, werden echter geen nadelige effecten van het kruid geobserveerd. Sommige onderzoeken toonden verlaagde cortisolniveaus, verhoogde activiteit van het immuunsysteem en verhoogde schildklierhormoonniveaus aan, die door de onderzoekers in die studies als positieve effecten werden gezien. Het RIVM-rapport is echter opgesteld door toxicologen en vanuit toxicologisch oogpunt worden deze eigenschappen als nadelig beschouwd. NPN, de Nederlandse brancheorganisatie voor voedingssupplementen, geeft in een reactie aan dat gebruik van ashwagandha meestal veilig is.

Sinds augustus 2022, de datum tot waar het RIVM-rapport studies naar ashwagandha evalueerde, is er meer onderzoek gepubliceerd. We lichten één studie toe, die specifiek was opgesteld om de veiligheid van ashwaganda vast te stellen. De primaire beoordeling van de werkzaamheid werd gedaan door het evalueren van veranderingen in klinische laboratoriumonderzoeken van CBC (complete blood count), lipidenprofiel, schildklierfunctietesten, leverfunctietesten, nierfunctietesten, urineanalyse, serum B12-niveaus, CRP, waarnemingen in röntgenfoto's en ECG, en vitale functies vanaf de screening tot het einde van het onderzoek. Uit dit onderzoek blijkt dat gezonde mannelijke deelnemers vier weken lang een gestandaardiseerd ashwaganda-extract kunnen consumeren in een dagelijkse dosis van 1000 mg zonder nadelige effecten. Toekomstig onderzoek moet zich richten op de veiligheid op lange termijn bij mannelijke en vrouwelijke deelnemers.2

De complete tekst van de studie treft u hier.

Bronvermelding:
1. RIVM. (2024, 5 maart). RIVM raadt gebruik producten met kruiden Huperzia serrata, Tabernanthe iboga of Ashwagandha af. Geraadpleegd op 14 maart van RIVM raadt gebruik producten met kruiden Huperzia serrata, Tabernanthe iboga of Ashwagandha af | RIVM.
2. Vaidya, V.G., Gothwad, A., Ganu, G., Girme, A., Modi, S.J., & Hingorani, L. (2024). Clinical safety and tolerability evaluation of Withania somnifera (L.) Dunal (Ashwagandha) root extract in healthy human volunteers. Journal of Ayurveda and integrative medicine, 15(1).