NVWA-advies zilverkaars

24 Aug, 2020

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft, na zorgen over de veiligheid, recent een advies uitgebracht over het gebruik van Cimicifuga racemosa (zilverkaars) door verschillende risicogroepen.

De wortel van de plant wordt gebruikt voor de behandeling van menstruatie- en overgangsklachten. Meldingen van vrouwen in de leeftijd 35-57 jaar laten zien dat gebruik gepaard kan gaan met bijwerkingen, waaronder pijn in de borst of buik, diarree en misselijkheid. Volgens gegevens van Lareb werden klachten gemeld over zilverkaarsproducten met een dagelijkse dosering van 42-80 mg per dag, die gedurende vier maanden tot drie jaar werden ingenomen.
Daarnaast zijn er (wereldwijd) meerdere gevallen bekend van ernstige levertoxiciteit. Een oorzakelijk verband tussen het optreden van deze ernstige effecten en de inname van zilverkaars kon echter niet eenduidig worden aangetoond. In klinische studies met gestandaardiseerde monopreparaten konden (tot nu toe) geen effecten op leverdoorbloeding of leverfunctiestoornissen worden gevonden. Dierstudies met hoge doseringen laten wel een effect op de lever zien.

Omdat er mogelijke risico’s zijn bij gebruik door kwetsbare groepen en gebruik van niet-gestandaardiseerde preparaten van onvoldoende kwaliteit, heeft de NVWA tegen het gebruik van zilverkaars door hoogrisicogroepen geadviseerd. Hieronder vallen zwangere vrouwen, vrouwen die borstvoeding geven, patiënten met (een geschiedenis van) leveraandoeningen, patiënten die een behandeling ondergaan of hebben ondergaan voor borstkanker of andere hormoonafhankelijke tumoren en mensen die overgevoelig zijn voor de actieve bestanddelen van zilverkaars.

Onderzoeken naar de veiligheid van zilverkaars laten zien dat een gestandaardiseerd droogextract (40-60% ethanol van de wortelstok) overeenkomend met 40 mg zilverkaars per dag gedurende zes maanden door mensen die niet in een van de risicogroepen vallen niet leidt tot een verhoogd gezondheidsrisico en daarom als veilig kan worden beschouwd.

Meer informatie en het volledige advies vindt u op de website van de NVWA via onderstaande link.

Bronvermelding:
www.nvwa.nl