Prenatale suppletie van vitamine D en astma

09 Mar, 2020

Vitamine D-suppletie van de zwangere vrouw kan effectief zijn in de preventie van (voorbijgaande) vormen van piepende ademhaling bij baby’s en peuters, maar heeft geen effect op allergie-gerelateerde astma bij schoolgaande kinderen, zo blijkt uit een onlangs gepubliceerde studie in het New England Journal of Medicine.

De Vitamine D Antenatale Astma Reductie Trial (VDAART) is een gerandomiseerde, placebogecontroleerde, dubbelblinde suppletiestudie waarbij 4400 IE (110 mcg) of 400 IE (10 mcg) vitamine D3 per dag werd toegediend aan moeders vanaf week 10 tot 18 van de zwangerschap. Voorwaarde voor deelname aan de studie was dat de moeder of de biologische vader astma, allergische rhinitis, of eczeem had. Na zes jaar was er geen effect van maternale vitamine D-suppletie op astma, terugkerende piepende ademhaling, of beide bij het kind waar te nemen. Bovendien was er geen effect op de meeste van de vooraf gespecificeerde secundaire klinische resultaten. De studie werd op de juiste manier en vakkundig uitgevoerd, en dus moet het resultaat als vrij definitief worden beschouwd, vooral in het licht van de gelijkaardige resultaten verkregen in een studie uitgevoerd in Denemarken. Vitamine D-suppletie van de zwangere vrouw voorkomt astma van haar kind op schoolgaande leeftijd niet.

Een eerder rapport van de VDAART-studie, beperkt tot de eerste drie jaar van het leven, toonde echter aan dat prenatale vitamine D-suppletie bescherming bood tegen piepende ademhaling van het jonge kind; deze bescherming was het sterkst tijdens het eerste levensjaar en nam af tussen het eerste tot het derde levensjaar.

Hoewel de suppletie in deze VDAART-studie niet effectief was in voorkomen van astma op zesjarige leeftijd, kan vitamine D-suppletie tijdens de zwangerschap nog steeds een rol spelen in het afwenden van minder hardnekkige vormen van een piepende ademhaling bij zuigelingen waarvan de ouders allergisch zijn of astma hebben. Ondanks de goede prognose kan een dergelijke piepende ademhaling ook gepaard gaan met ernstige astma-achtige symptomen, vooral tijdens het virusseizoen.

Als toekomstige studies het preventieve effect van hoge doses vitamine D-suppletie tijdens de zwangerschap op virale aandoeningen van de lagere luchtwegen in de voorschoolse leeftijd verder bevestigen, dan kan routinematige suppletie worden overwogen met hogere doses dan momenteel worden aanbevolen.

Bronvermelding:

Litonjua AA, Carey VJ, Laranjo N, Stubbs BJ, Mirzakhani H, O’Connor GT, Sandel M, Beigelman A, Bacharier LB, Zeiger RS, Schatz M, Hollis BW, Weiss ST. Six-Year Follow-up of a Trial of Antenatal Vitamin D for Asthma Reduction. N Engl J Med. 2020 Feb 6;382(6):525-533. doi: 10.1056/NEJMoa1906137.
von Mutius E, Martinez FD. Vitamin D Supplementation during Pregnancy and the Prevention of Childhood Asthma. N Engl J Med. 2020 Feb 6;382(6):574-575. doi: 10.1056/NEJMe1915082.