Probiotische formule kan helpen bij herstel Covid-19

25 Apr, 2022

Een recente studie gepubliceerd in Gut Microbes, toont aan dat suppletie met een probiotische formule gunstig kan zijn voor Covid-19-patiënten. In de enkelvoudige, viervoudig geblindeerde, gerandomiseerde studie bij symptomatische volwassenen met Covid-19, kregen de proefpersonen gedurende 30 dagen ofwel een placebo, ofwel de probiotica (Lactiplantibacillus plantarum KABP022, KABP023 en KAPB033, plus Pediococcus acidilactici KABP021, in totaal 2 × 109 kolonievormende eenheden).

Van de 293 patiënten die de studie voltooiden, werd geen enkele in het ziekenhuis opgenomen of overleed. Volledige remissie werd bereikt door 78 van 147 proefpersonen in de probioticagroep, vergeleken met 41 van 146 proefpersonen in de placebogroep, wat een statistisch significant verschil bleek te zijn. Patiënten in de probioticagroep meldden ook significant minder dagen koorts, hoest, hoofdpijn, lichaamspijn, kortademigheid, misselijkheid, diarree, en buikpijn.
Vergeleken met placebo had de probioticagroep hogere serumtiters van het SARS-CoV-2-bindende IgG en IgM op dag 15 en 30, en lagere serumspiegels van C-reactief proteïne en D-dimeer op dag 15.

‘De positieve bevindingen van deze studie zijn een belangrijke stap voorwaarts in onze voortdurende inspanningen om Covid-19-patiënten te ondersteunen,’ zei Pedro Gutiérrez-Castrellón, MD, een van de hoofdonderzoekers van de studie. De onderzoekers veronderstellen dat het probioticum vooral werkt door interactie met het immuunsysteem van de gastheer, en niet zozeer door de samenstelling van de darmmicrobiota te veranderen, aangezien er geen significante veranderingen in deze samenstelling werden waargenomen.

De gehele studie is hier te lezen.

Bronvermelding:
Gutiérrez-Castrellón P et al. Probiotic improves symptomatic and viral clearance in Covid19 outpatients: a randomized, quadruple-blinded, placebo-controlled trial. Gut Microbes, vol. 14, no. 1 (2022).