Relatie tussen ijzerstatus en migraine

28 Jul, 2021

IJzer is een mineraal dat invloed heeft op de werking van het zenuwstelsel en betrokken is bij de bloedaanmaak. De inname van ijzer via de voeding lijkt een relatie te hebben met het voorkomen van migraine. De effecten zijn verschillend tussen mannen en vrouwen. Daarnaast wordt bij vrouwen de relatie tussen ijzer en migraine beïnvloed door de menstruatiecyclus.

Wetenschappers hebben gekeken naar de data van 7880 volwassenen ouder dan 20 jaar, waaronder 4305 vrouwen. Van hen hadden 1702 mensen (21,6%) last van ernstige hoofdpijn of migraine. De deelnemers hadden een voedingsdagboek bijgehouden op basis waarvan de ijzerinname werd bepaald. Door middel van bloedonderzoek werd het serumferritine bepaald, een maat voor de ijzerreserves in het lichaam. Mensen met ernstige hoofdpijn waren vaker jonger en vrouw en hadden een lagere inname van eiwitten en ijzer via de voeding. Ook hadden de mensen met migraine een lagere ijzerstatus en gebruikten ze vaker de anticonceptiepil. Opvallend was dat de vrouwen tussen de 20 en 50 jaar niet voldoende ijzer via de voeding binnenkregen, gemiddeld 11,82 mg (de referentie inname (RI) is 18 mg per dag). Mensen ouder dan 50 jaar voldeden vaker aan de RI, die voor deze leeftijd ook lager is, namelijk 8 mg per dag. De vrouwen tussen de 20 en 50 jaar hadden significant vaker last van ernstige hoofdpijn of migraine. Hoe lager de ijzerinname, hoe vaker er melding werd gemaakt van hoofdpijn. Bij vrouwen boven de 50 jaar en mannen werd er geen relatie gevonden tussen de ijzerstatus en het risico op migraine.

De wetenschappers geven aan dat vrouwen met migraine in de vruchtbare leeftijd baat kunnen hebben bij het suppleren van ijzer als er sprake is van een te lage inname via de voeding. Een te hoge ijzerstatus is echter niet goed, omdat te veel ijzer migraine in de hand kan werken.

Bronvermelding:
Meng, S. H., Zhou, H. B., Li, X., Wang, M. X., Kang, L. X., Fu, J. M., ... & Zhao, Y. (2021). Association between Dietary Iron Intake and Serum Ferritin and Severe Headache or Migraine. Frontiers in Nutrition, 8, 406.