Rol quercetine bij Covid-19 onderzocht

19 Oct, 2020

De inzet van het corticosteroïde dexamethason bij Covid-19-patiënten die zuurstof toegediend krijgen, verbetert hun overlevingskans en verkort het verblijf op de intensive care. Het middel onderdrukt het immuunsysteem, waardoor de overreactie zoals die bekend is bij ernstige Covid-19 moeilijker kan plaatsvinden. Gebruik bij patiënten met een milde infectie lijkt echter niet zinvol.

Wetenschappers beargumenteren nu dat de inzet van quercetine mogelijk zinvol is, omdat dexamethason en quercetine overlappende werkingsmechanismen hebben op de membraantransporter P-glycoproteïne (Pgp). Bovendien remt quercetine mogelijk het binnendringen van het SARS-CoV-2-virus, waardoor het ook preventief ingezet kan worden.
Uit laboratoriumonderzoek blijkt dat quercetine in staat is het binnendringen van het SARS-CoV-2 virus via de ACE2-receptor te remmen. Daarnaast vermindert het de ontsteking en vorming van bloedpropjes in de longen doordat het interleukine-8 (IL-8) remt en vermindert het ontsteking in het algemeen via de remming van IL-4 en TNF-α. De antivirale activiteit van het afweersysteem wordt juist gestimuleerd door een toename van het interferon IFN-γ. Inmiddels lopen er twee klinische studies om deze hypothese te onderzoeken.

De volledige Engelstalige publicatie kunt u hier terugvinden.

Bronvermelding:
Pawar, A., & Pal, A. Molecular and functional resemblance of dexamethasone and quercetin: A paradigm worth exploring in dexamethasone‐nonresponsive COVID‐19 patients. Phytotherapy Research.