Rozengeur voor mentale gezondheid

16 Jun, 2022

In de traditionele Perzische geneeskunst wordt de geur van de roos al eeuwen gebruikt als ‘lafenis voor de ziel’. De olie van de roos is de kostbaarste van alle geuren: voor 1 kilo essence wordt 5000 kilo bloemen gebruikt. De overlevering spreekt van de roos als lafenis voor de ziel, een geurend gedicht wat het hart blij maakt, bloemige muziek die de diepste en tederste snaren aan het trillen brengt.

Eeuwenoude wijsheid wordt inmiddels geverifieerd door onderzoek. Iraanse onderzoekers van de universiteiten van Kerman en Isfahan (Iran) hebben een systematische review uitgevoerd naar de effecten van de etherische olie van de roos (Rosa damascena) op de mentale gezondheid. De onderzoekers betrokken zowel dierstudies, preklinische studies alsook klinische studies. R. damascena essentiële olie, essence, extract, en gedroogde plant werden gebruikt in aromatherapie en orale toediening. Er werden personen bestudeerd die te kampen hadden met verschillende soorten mentale problemen, zoals angst, slaapstoornissen en depressieve stoornissen.

In totaal voldeden 38 studies aan de criteria voor inclusie. Met uitzondering van één studie, bevestigden de onderzoeken de positieve effecten van de roos bij de behandeling van psychische stoornissen. Een afname van de activiteit van het sympathische zenuwstelsel, inductie van neurotransmitters, inductie van zenuwgroeifactoren door neurogenese en synaptogenese-mechanismen, een afname van prolactine en een toename van noradrenaline-, estradiol-, en progesteronsecretie zijn enkele van de werkingsmechanismen.

Bronvermelding:
Mohamadi, N., Pourkorrani, M., Langarizadeh, M. A., Ranjbartavakoli, M., Sharififar, F., & Asgary, S. (2022). Evidence for Rosa damascena efficacy in mental disorders in preclinical animal studies and clinical trials: A systematic review. Phytotherapy research : PTR, 10.1002/ptr.7496. Advance online publication.