Saffraan net zo effectief als methylfenidaat bij ADHD

20 Oct, 2022

Aandachtstekortstoornis/hyperactiviteitsstoornis (ADHD) is wereldwijd de meest voorkomende neurologische ontwikkelingsstoornis. De behandeling bestaat onder andere uit het gebruik van psychostimulantia waaronder het middel methylfenidaat. Ouders van kinderen en adolescenten zijn echter terughoudend in het gebruik van de medicijnen vanwege het bijwerkingenprofiel. Saffraan (Crocus sativus) zou mogelijk een alternatief kunnen zijn, zo blijkt uit recent klinisch onderzoek.

Saffraanextract is een natuurlijk stimulerend middel waarvan is bewezen dat het veilig en effectief is voor de behandeling van verschillende psychische stoornissen. Het plantenextract werkt op de NMDA- en GABA-receptoren in de hersenen en beïnvloedt op deze manier de secretie van dopamine, serotonine en noradrenaline. Met name de dopamine- en noradrenalinefunctie zijn verstoord bij ADHD. Tijdens een niet-gerandomiseerd klinisch onderzoek hebben onderzoekers gekeken naar de effecten van saffraansuppletie ten opzichte van het gebruik van methylfenidaat bij kinderen en adolescenten tussen de 7 en 17 jaar. Een groep van 27 deelnemers kreeg gedurende drie maanden methylfenidaat (gereguleerde afgifte getitreerd tot 1 mg per kilogram lichaamsgewicht per dag) en 36 deelnemers kregen een saffraanextract (30 mg per dag in de avond ingenomen). Allen hadden in de zes maanden voorafgaand aan de studie geen psychofarmaca gebruikt.

De resultaten laten zien dat de werkzaamheid van saffraan vergelijkbaar is met die van methylfenidaat. Saffraan is effectiever voor de behandeling van symptomen van hyperactiviteit, terwijl methylfenidaat effectiever is voor symptomen van onoplettendheid. De resultaten van het onderzoek zijn in lijn met eerdere klinische studies van het gebruik van saffraan bij volwassenen met ADHD. De plant was in de drie klinische studies even effectief of effectiever dan methylfenidaat. Saffraan lijkt hiermee een interessant alternatief te zijn voor het ADHD-medicijn. Temeer omdat het bijwerkingenprofiel van de plant een stuk gunstiger is.

De volledige Engelstalige klinische studie kunt u hier teruglezen.

Bronvermelding:
Blasco-Fontecilla, H., Moyano-Ramírez, E., Méndez-González, O., Rodrigo-Yanguas, M., Martin-Moratinos, M., & Bella-Fernández, M. (2022). Effectivity of Saffron Extract (Saffr’Activ) on Treatment for Children and Adolescents with Attention Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD): A Clinical Effectivity Study. Nutrients, 14(19), 4046.