Saffraan verbetert het emotionele welzijn bij gezonde volwassenen

21 Apr, 2021

Stress, angst en een slecht humeur kunnen bijdragen aan het ontstaan van depressieve gevoelens. Saffraan kan het emotionele welzijn van gezonde volwassenen verbeteren en kan bijdragen aan een grotere veerkracht tegen de ontwikkeling van stressgerelateerde psychische stoornissen, zoals depressie.

Aan het onderzoek namen 56 mannen en vrouwen tussen de 18-54 jaar deel. Deelnemers hadden last van subklinische neerslachtige gevoelens, stress of angst, maar waren verder gezond. Gedurende acht weken kreeg de helft van de groep 30 mg van een gestandaardiseerd saffraanextract of een placebo. Aan de hand van een vragenlijst werden de effecten van langdurig gebruik van het saffraanextract op subjectieve angst, stress en depressieve gevoelens gescoord. Daarnaast werden ook de acute effecten bekeken door middel van een laboratoriumonderzoek waarbij deelnemers werden blootgesteld aan een acute psychosociale stressfactor. Deelnemers die het saffraanextract hadden gekregen hadden na acht weken minder depressieve gevoelens en verbeterde sociale relaties. Gebruik van saffraan tijdens acute stress resulteerde in een verminderde stressreactie, gemeten aan de hand van de hartslagvariatie.

Het verbeteren van de stressbestendigheid en het humeur kan de kans op het ontstaan van een depressie mogelijk verkleinen. Saffraan is eerder effectief gebleken bij de behandeling van milde depressie. Gebruik tijdens stressvolle periodes kan mogelijk bijdragen aan het voorkomen van depressieve gevoelens en het emotionele welzijn verbeteren.

De volledige Engelstalige publicatie kunt u hier teruglezen.

Bronvermelding:
Jackson, P. A., Forster, J., Khan, J., Pouchieu, C., Dubreuil, S., Gaudout, D., ... & Kennedy, D. O. Effects of Saffron Extract Supplementation on Mood, Well-Being, and Response to a Psychosocial Stressor in Healthy Adults: A Randomized, Double-Blind, Parallel Group, Clinical Trial. Frontiers in nutrition, 2020:7.