Selderijzaad tegen hypertensie

29 Jun, 2022

Selderijzaad (Apium graveolens) bevat fytonutriënten uit de groep ftaliden. Deze stoffen hebben gunstige effecten op de bloeddruk door de ontspannende werking op de vaatwand. Het extract is daarmee een interessante therapie bij milde hypertensie.

Wetenschappers hebben de effecten van een selderijzaadextract op de bloeddruk onderzocht in een onderzoeksgroep van 52 patiënten met milde hypertensie en een gemiddelde bloeddruk van 142/92 mmHg (referentiewaarden 120/80 mmHg). De helft van de deelnemers kreeg eerst dagelijks vier capsules met totaal 1,34 gram selderijzaad gedurende vier weken. De andere helft van de deelnemers kreeg een placebo. Na vier weken wisselden de groepen van behandeling. Gedurende de studie werd de bloeddruk constant gemeten middels een metertje dat de deelnemers bij zich droegen. In de selderijgroep verminderde de systolische bloeddruk met 11 mmHg, van 141 mmHg tot 130 mmHg. De diastolische bloeddruk nam af van 92 mmHg tot 84 mmHg. Kortom, de bloeddruk normaliseerde zich weer tot ongeveer binnen de normaalwaarden. Ook de gemiddelde druk in de slagaders en de bloeddruk in de pols werden significant lager. In de placebogroep werden geen bloeddrukveranderingen gevonden. Er werden geen bijwerkingen gemeld bij het gebruik van het selderijextract.

Een te hoge systolische druk leidt in de regel tot een verhoogd risico op een beroerte of hartinfarct. Een verhoogde diastolische druk daarentegen geeft een verhoogd risico op een scheuring in de aorta (aorta aneurysma). Gebruik van selderijzaad kan bij milde hypertensie bijdragen aan het normaliseren van de bloeddruk, zonder daarbij bijwerkingen te geven.

Bronvermelding:
Rad, M. S., Moohebati, M., & Mohajeri, S. A. Effect of celery (Apium graveolens) seed extract on hypertension: A randomized, triple-blind, placebo-controlled, cross-over, clinical trial. Phytotherapy research: PTR.