Steun betuigen voor het Manifest voor Leefstijlgeneeskunde?

22 Oct, 2018

In de volksgezondheidszorg is ziektepreventie door een gezonde leefstijl al langer een speerpunt. Logischerwijze vloeit hier de noodzaak van ondersteuning en begeleiding naar gezond(er) leven vanuit de spreekkamer uit voort. Het is een pijler in de natuurlijke zorg.

Voor leefstijl als onderdeel van behandeling in de curatieve zorg groeit het draagvlak in Nederland. Eind maart 2018 verscheen in verschillende nationale kranten het Manifest voor Leefstijlgeneeskunde. Dit manifest begon met zo’n twintig bevlogen auteurs die het veelal op persoonlijke titel en los van hun dagelijkse bezigheden hebben gepubliceerd in vier kranten. De intentie van de auteurs was enerzijds een aanmoediging, maar vooral ook een uitnodiging voor discussie op inhoudelijke gronden, met het oog op een gezond en vitaal Nederland tegen aanvaardbare kosten. Zorgverzekeraars, overheden of fabrikanten waren en zijn niet inhoudelijk of financieel betrokken bij het manifest.

De auteurs waren bereid het manifest verder te brengen en te laten uitgroeien tot een breed gedragen pleidooi. Het Nederlands Innovatiecentrum voor Leefstijlgeneeskunde NILG heeft in afstemming met de oorspronkelijke auteurs en zonder externe subsidie of financiering het manifest geadopteerd. Onlangs werd het door Hanneke Molema van TNO, Hanno Pijl van het LUMC en initiatiefnemer Martijn van Winkelhof overhandigd aan minister Bruins van Volksgezondheid. De minister sprak positief over dit initiatief en gaf aan dat als het breed gedragen wordt door de maatschappij, dit hem in staat stelt verdere invulling aan leefstijlgeneeskunde te geven.

Daarom ook aan u het volgende verzoek. U kunt uw betrokkenheid tonen middels ondertekening van de petitie van het leefstijlmanifest van het Nederlands Innovatiecentrum voor Leefstijlgeneeskunde nilg.eu/het-manifest.

Het aantal ondertekenaars is inmiddels de 2000 gepasseerd en bestrijkt een divers palet aan personen en organisaties.

Het hele manifest kunt u downloaden via de website van het NILG.