Tandvleesontsteking en het risico op maag- en slokdarmkanker

11 Mar, 2021

Er komt steeds meer aandacht voor de relatie tussen de samenstelling van de microbiota in de mond en het ontstaan van chronische aandoeningen. Een verstoorde mondmicrobiota kan leiden tot tandvleesontsteking en tandverlies. De effecten lijken echter verder te reiken dan de mond. Wetenschappers hebben door middel van een prospectief onderzoek gekeken naar een mogelijk verband tussen tandvleesontsteking of het missen van tanden en het ontstaan van maag- of slokdarmcarcinoom.

Data met betrekking tot de mondgezondheid, voeding en leefstijl werden verkregen uit de Nurses Health Study (n = 98.459, allen vrouw) en de Health Professionals Follow-up Study (n = 49.685, allen man). De deelnemers werden gedurende 22-28 jaar gevolgd in de tijd. Tijdens deze periode kregen 199 mensen slokdarmkanker en werd bij 238 mensen maagkanker geconstateerd. De aanwezigheid van tandvleesproblemen in de ziektegeschiedenis verhoogde het risico op het ontstaan van maag- en slokdarmkanker met respectievelijk 52% en 43%.

Eerdere studies naar de relatie tussen het mondmicrobioom en het ontstaan van verschillende typen kanker laten wisselende resultaten zien. Volgens de wetenschappers heeft dit te maken met de grote variatie in de studieopzetten en de mogelijkheid om te corrigeren voor beïnvloedende factoren (confounders), waaronder roken. Bij het gebruik van de data uit de eerdergenoemde studies ontstond er de mogelijkheid om voor veel verschillende confounders te corrigeren. Verschillende bacteriën in de pathogene mondflora zouden een rol kunnen spelen in het ontstaan van slokdarm- en maagkanker, waaronder Tannerella forsythia, Porphyromonas gingivalis en Streptococcus anginosus. De ongunstige bacteriën zijn in staat om geprogrammeerde celdood (apoptose) te remmen en DNA-schade te veroorzaken door de vorming van acetaldehyde. Daarnaast kan de aanwezigheid van nitraatreducerende bacteriën leiden tot een verhoogde productie van nitrosamines, wat in verband wordt gebracht met een verhoogd risico op maagkanker.

Nadeel van het prospectieve onderzoek was dat de mondgezondheid werd beoordeeld aan de hand van het bestaan van tandvleesontsteking of het ontbreken van tanden. Vervolgonderzoek zal zich moeten richten op de analyse van het mondmicrobioom. De onderzoekers geven wel aan dat er sterke aanwijzingen zijn dat een goede mondhygiëne belangrijk is voor de gezondheid.

Bronvermelding:
Lo, C. H., Kwon, S., Wang, L., Polychronidis, G., Knudsen, M. D., Zhong, R., ... & Song, M. (2021). Periodontal disease, tooth loss, and risk of oesophageal and gastric adenocarcinoma: a prospective study. Gut, 70(3), 620-621.