Traditioneel gebruik sint-janskruid veilig

24 Mar, 2021

Onlangs publiceerde het RIVM een rapport waarin het instituut aangaf dat het gebruik van sint-janskruid schadelijke gevolgen voor de gezondheid kan hebben. Het lijkt nieuw onderzoek te zijn, maar dat is niet zo. Het rapport is nieuw, maar het is gebaseerd op reeds bekende wetenschappelijke publicaties. Bijvoorbeeld publicaties die de interactie van sint-janskruid met cytochroom-P450-enzymen beschrijven. Hierdoor kan sint-janskruid de werking van geneesmiddelen verminderen, of juist versterken. Het RIVM haalt daarnaast een aantal aspecten aan, waaronder een mogelijke hypersensitiviteit van de huid door zonlicht, of het gebrek aan informatie om te bepalen of het veilig te gebruiken is tijdens de zwangerschap. Deze aspecten staan goed beschreven in bestaande monografieën bijvoorbeeld in de monografie van de ESCOP (een app van de ESCOP-monografie is gratis te downloaden). Om op basis van genoemde aspecten het hele gebruik van het kruid als potentieel risicovol te bestempelen, lijkt niet aan de orde en te berusten op het feit dat het RIVM voor de eerste keer een nieuwe beoordelingsmethode voor de veiligheid van voedingssupplementen heeft toegepast. Bij de risico-inschatting van dit rapport kunnen kritische kanttekeningen geplaatst worden.

Het rapport is te downloaden vanaf de website van het RIVM.

Bronvermelding:
de Wit, L., Jeurissen, S., & Chen, W. (2021). Risk assessment of herbal preparations containing St John’s wort. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM.