Transitiecoalitie Voedsel

17 Dec, 2018

De Stichting Transitiecoalitie Voedsel is een groeiende coalitie van Nederlandse koplopers in de wereld van landbouw, voedsel, natuur en gezondheid. De stichting is begin 2018 opgericht en werkt aan nieuwe oplossingen voor het huidige voedselsysteem dat ecologisch, sociaal en economisch steeds meer vastloopt.

Voortbouwend op coalities en partijen die delen van de transitieagenda oppakken, fungeren zij als een coördinerend, agenderend, inspirerend, versnellend en beïnvloedend netwerk, dat werkt aan een nieuw voedselsysteem. Initiatiefnemers van de coalitie Willem Lageweg, Jan Paul van Soest en Natascha Kooiman zijn alle drie persoonlijk zeer betrokken bij de transformatie naar een voedselsysteem waarin gezondheid, duurzaamheid, transparantie en truecost/trueprice centraal staan.

De Transitiecoalitie Voedsel beoogt onder andere impact te realiseren op de volgende thema’s: de noodzaak van de echte prijs van voedsel met perspectief voor boer en natuur, kortere en duurzame ketens, productie en consumptie van minder dierlijke en meer plantaardige eiwitten, gezonde voeding en leefstijl, gezonde en duurzame supermarkt en voedselomgeving.

Meer informatie, ook over de initiatieven en hoe u eventueel kunt bijdragen, zie www.transitiecoalitievoedsel.nl